Er zijn 2243 resultaten gevonden

Re: Open luchtweg of Centrale apneu wat is dat?

De AHI geeft aan waarde van 6.8 (Bij het slaaponderzoek 23). Een belangrijk deel van die AHI bestaat uit open Luchtweg of Centrale Apneu. Een deel van die apneus zijn geregistreerd op momenten dat ik voor mijn gevoel nog wakker was. Als gevolg daarvan hecht ik er geen waarde aan. Dat klopt. Het app...

Re: Waarom...

Het nut van EPR is niet noodzakelijk slechts subjectieve ontspanning. EPR is een beperkte vorm van Pressure Support (beperkt tot max. 3 cmH2O). Een Bilevel apparaat is met PS tot en met 3 cmH2O functioneel gelijk aan een apparaat met EPR (bepaalde parameters voor de ademhalingscyclus daargelaten). W...

Re: Waarom...

Het uiteindelijke doel is gezond slapen en bij UARS komt dat erop neer dat je je lichaam moet verleiden zich te ontspannen door middel van zo weinig mogelijk events en flow limitation. Umm, meer ontspanning is meer vernauwing? Overigens, druk verhogen is geen sinecure. Als FLs en RERAs hardnekkig b...

Ga naar uitgebreid zoeken