Gebruikersavatar
RuudM
Beheerder
Beheerder
Berichten: 375
Lid sinds: 15 jul 2018, 13:06

Veiligheidskwestie Philips-xpaps: centrale regie blijft cruciaal

Twee hectische weken zijn verstreken sinds de eerste melding van Philips over veiligheidsproblemen met de Dreamstation 1 en andere paps van Philips. Dat riep veel bezorgde reacties en vragen op. Onze medewerkers van de ApneuHelpdesk en het ApneuKenniscentrum hebben hard gewerkt om u goede en bruikbare informatie te geven. Dat was gezien de moeilijke omstandigheden best lastig. De beschikbare informatie was gebrekkig en niet altijd eenduidig.


Geluidwerend schuim
Op 14 juni maakte Philips melding van veiligheidsproblemen met apaps, bilevel-paps en cpaps (samen ook wel xpaps genoemd) en beademingsapparatuur. Het geluidwerende schuim dat in deze apparaten is verwerkt, zou kunnen afbrokkelen en gassen vrijgeven die kankerverwekkend kunnen zijn. Wat er nu precies mis is met de xpaps en hoe schadelijk het gebruik ervan is, blijft echter nog steeds onduidelijk.


Gebruik stoppen of niet?
‘Er is frictie in de informatievoorziening’, zegt Gerjan Heuver, waarnemend voorzitter van de ApneuVereniging: ‘Philips riep op tot stoppen van het gebruik van de apparatuur, leveranciers worden platgebeld door bezorgde gebruikers maar kunnen geen antwoord geven, artsen adviseren om wel door te gaan met de therapie.’ Deze uiteenlopende adviezen zijn verwarrend voor gebruikers van de betreffende xpaps.


Probleem van de keten
De ApneuVereniging heeft daarom opgeroepen tot centrale regie om het probleem met de Philips-xpaps op te lossen. Gerjan Heuver: ‘Daar blijven we op hameren bij alle betrokken partijen: Philips, leveranciers, artsen en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Dit is een probleem van de hele keten dat ook binnen de keten moet worden opgelost.’
Die centrale regie is nodig om duidelijkheid te verschaffen en antwoord te geven op een aantal vragen:
Wat moet je als gebruiker van de Philips-xpaps nu doen? Stoppen met de therapie of toch doorgaan?
Wat is er precies mis met de xpaps? En wat zijn de gevolgen daarvan voor gebruikers? Wat zijn de risico’s voor de gezondheid?
Hoe en wanneer wordt het probleem met de betreffende xpaps opgelost?


Positie van de patiënt
Hoewel Philips, leveranciers, artsen en inspectie nu wel geregeld contact hebben met elkaar, zijn er op deze vragen nog geen eenduidige antwoorden. Alle betrokken partijen redeneren vanuit hun eigen juridische positie en belang. Philips neemt het zekere voor het onzekere en roept op te stoppen met het gebruik van de apparatuur. Inmiddels vermeldt Philips daarbij om dit te doen in overleg met de behandelend arts.
Artsen, die nog aan het bijkomen zijn van de corona-crisis, adviseren wel door te gaan met het gebruik van de xpaps, omdat stoppen met de therapie hoogstwaarschijnlijk meer schade oplevert.


Vijftigduizend xpaps
Leveranciers worden platgebeld maar zijn ook niet eenduidig in wat te doen. Zij herhalen zowel het advies van Philips als het advies van de dokters. Het probleem speelt wereldwijd en alleen al in Nederland gaat het om zo’n 50.000 xpaps. Die kan je niet zo snel vervangen. Dus dat betekent dat we nog wel even bezig zullen zijn met dit probleem.


Krachtige rol voor IGJ
‘Dat iedereen vanuit zijn eigen positie redeneert, is heel begrijpelijk’, zegt Gerjan Heuver. ‘Maar wie komt er - zonder andere belangen - op voor de positie van de patiënt? De ApneuVereniging doet dat door constant te wijzen op het belang van centrale regie. Maar hoopt eigenlijk op een krachtige rol voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De wettelijke rol van de IGJ is immers toezicht houden op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg.’


Updates
Uiteraard blijft de ApneuVereniging u informeren over het verdere verloop van deze kwestie. We hebben actief contact met alle betrokken partijen en volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws, let dan op de updates op de speciale pagina op onze website en de extra ApneuBulletins.

https://apneuvereniging.nl/problemen-philips/

Terug naar “Terugroepactie Philips”