Re: ADD en apneu

21
RERA = een stressreactie van het lichaam (die je niet bewust meemaakt) op verhoogde inspanning bij het ademhalen (respiratory effort related arousal). Als de ademweg vernauwd is zorgt dat voor een verhoogde inspanning bij het inademen.

De grafiek van inademen is normaal rond met een soort klokvorm. Als er een vernauwing is, dan kan de grafiek er plat of gerafeld uit gaan zien in plaats van mooi rond, dat heet Flow Limitation, een beperking van luchtstroomsnelheid -- de grafiek is beperkt, afgesneden, bereikt een piek niet die normaal wel bereikt zou zijn. Zie het plaatje hieronder:
Na 3 jaar strijden eindelijk de diagnose UARS
Dit onderschrift is een eerbetoon aan zij die nog in stilte lijden omdat hun artsen volhouden dat het "tussen de oren" zit
Dreamstation BiPAP AutoSV, ResMed AirFit F30i
Bijlagen

Re: ADD en apneu

23
Een interessante combinatie, ADD en slaapapneu ..... die ga ik eens nader uitspitten. Mijn dank voor deze post!

Hier sinds 2008 met CPAP therapie en vorig jaar 'bij toeval' gediagnosticeerd met ADD. Uit eigen ervaring merk ik dat slaapkwaliteit invloed heeft op in hoeverre (de negatieve kanten van) ADD een rol speelt in mijn functioneren .... zoals zo vaak zijn er ook andere invloeden, bijvoorbeeld stress en lijkt alles met elkaar verweven of elkaar positief danwel negatief te beinvloeden.
Overigens is er op zich geen zichtbaar verschil in het brein tussen ADD en non-ADD, maar naar ik begrepen heb, worden andere delen van het brein (of delen van het brein op een andere manier) getriggerd bij ADD'ers .... de impulsverwerking is zeg maar verstoord omdat het brein anders functioneert ....

Re: ADD en apneu

24
@AadDijksman de kans bestaat dat uw cognitieve klachten goed te verklaren zijn door uw huidige incomplete behandelingsniveau.
Na 3 jaar strijden eindelijk de diagnose UARS
Dit onderschrift is een eerbetoon aan zij die nog in stilte lijden omdat hun artsen volhouden dat het "tussen de oren" zit
Dreamstation BiPAP AutoSV, ResMed AirFit F30i