RuudJ
Moderator
Moderator
Berichten: 5975
Lid sinds: 29 okt 2011, 14:50

Wat niet in de Handleiding van de F&P ICON vermeldt wordt!

Deze Handleiding geldt alleen voor het oude model Icon welk lichtgrijs van kleur is. Dus niet voor de F&P Icon+.

Sinds 14-9-2011 ben ik gebruiker van de F&P ICON Auto.

Ik vind, dat je als apneu patiënt zelf je Cpap zo moet instellen, dat je de gegevens uit moet kunnen lezen, vanaf het displayscherm.
(De gegevens zijn van het display af te lezen vanaf twaalf uur in de middag in de Winter en Zomers vanaf 13H00)

Tijdens mijn behandeling, kon ik dit ook, totdat men een instelling wijzigde, waardoor deze mogelijkheid opeens niet meer mogelijk was.
Hoe dit wel kan en op welke manier, wil ik hier gaan uitleggen.

Wel wil ik er op wijzen, dat men instellingen die door de therapie zijn voorgeschreven op eigen verantwoording wijzigt. Beter is dit eventueel in overleg te doen.

In de F&P ICON serie zijn 3 cpap’s. De Auto, de Premo en de Novo.

De Auto beschikt over alles, de Premo heeft geen Auto drukregeling en geen SensAwake, de Novo heeft geen Auto drukregeling, geen display rapportage mogelijkheden, geen SensAwake, geen Lekcompensatie en de Hoogte instelling moet handmatig worden ingesteld.F&P ICON™ Models and Features Matrix

PERFORMANCE FEATURES---------------------------------------------Auto--------------Premo------------Novo
 • Fully integrated___________________________________ja_____________ja___________ja
  ThermoSmart™ Technology*_________________________ja_____________ja___________ja
  Auto-Adjusting Pressure____________________________ja
  Efficacy Reporting_________________________________ja_____________ja
  Compliance Reporting______________________________ja_____________ja___________ja
  InfoUSB™_________________________________________ja_____________ja___________ja
  SensAwake™______________________________________ja
  Proportional Ramp_________________________________ja_____________ja___________ja
  Auto-Altitude Adjusting_________________________Automatic______Automatic______Manual
  Leak Compensation________________________________ja_____________ja
  Clock and AlarmTunes™____________________________ja_____________ja____________ja
  InfoSmart™ Software______________________________ ja_____________ja____________ja

Het display van F&P Icon toont in ruststand 16 punten in een cirkel.
Het twaalf uur punt noem ik voor de duidelijkheid, stand 1.


Onder het display zit een ronde knop die ingedrukt kan worden en daarom heen zit een ring die linksom en rechtsom 360 graden gedraaid kan worden.

Door de ring even links of rechtsom te draaien, activeer je het menu en blijven alleen de Standen/Punten 1 t/m 8 (als de functie SensAwake in de Apap instelling is ingeschakeld ook stand/punt 9) en stand/punt 16 zichtbaar.

De Functie van deze Standen/Punten worden hier onder uitgelegd:
 • - punt 1 (= twaalf uur stand) Smiley symbool

  is de stand waarmee je de c-a-pap aanzet door de grote knop in te drukken Door het 3 seconden ingedrukt houden van de knop, start je de Ramp instelling. De Ramp instelling verlaagd de druk tot 4 cmh2o en gaat dan in 20 minuten omhoog tot aan de minimum/vaste druk instelling. In deze tijd valt men meestal in slaap.

  - punt 2 Thermometer symbool.

  Temperatuur instelling van de luchtbevochtiger.

  Altijd zichtbaar is 1 thermometer. Deze kan laag staan, half vol of helemaal vol. Ofwel Low, Medium en High. Elk van deze standen kan ook ingesteld worden op de stand 0 t/m 7 door de knop in te drukken, schijf te draaien en knop weer in te drukken. Door de grote knop drie seconden ingedrukt te houden activeer je de "Boost" instelling. Er verschijnen dan meerdere (max. 3) knipperende thermometers. Door de schijf te draaien, selecteer je de thermometer met de stand Low, Medium of High en door de knop te nogmaals kort in te drukken bevestig je deze instelling. Zichtbaar is dan de thermometer die je zojuist hebt ingesteld. Tip: Controleer even de stand 0-7.

  Fabrieksinstelling is Medium met stand 4.

  Zonder water stand 0 en met water is dit stand 0 (liefst 4) t/m 7 in stand low/medium/high.
  F&P geeft aan dat met gebruik van de verwarmde slang op stand 7 High de temperatuur vanuit de Cpap kan evenaren met de temperatuur die normaal is in de neus of mond.

  Op onderstaande link kunt u handleidingen downloaden inzake Patiënten en Bevochtigings menu instellingen:

  https://www.vitalaire.nl/service-handleidingen.html

  - punt 3 Bel symbool

  Alarm functie van de wekker.

  Aan/Uit door knop indrukken-schijf draaien-knop indrukken. Als links onder het vinkje zichtbaar is dat de wek functie is ingeschakeld, dan kan men 5 vijf verschillende melodieën selecteren om mee gewekt te worden. Doe dit door de knop in te drukken (vinkje gaat knipperen) en draai de schijf met richting van de klok. Gekozen, klik dan weer op de knop.

  Het is mogelijk als u de Uitlees software InfoSmart aanschaft (ca Eur 15,00) dat u een MusicStudio cd erbij krijgt waar u zelf 5 favoriete liedjes kunt installeren op de stick. Deze werkt alleen op X86 (win32bit)machines en niet op X64 (win64bit) machines. De ervaring leert dat er vrijwel geen gebruik van wordt gemaakt.

  Uitlees Software voor de F&P Icon(+) kunt u ook de gratis versie van SleepyHead voor gebruiken.

  - punt 4 Cijfer plaat met Bel symbool

  Wek tijd

  In te stellen door knop in te drukken - Uren instellen schijf draaien - bevestigen knop indrukken - Minuten instellen schijf draaien - bevestigen door knop in te drukken.

  - punt 5 Bel symbool met Luidspreker symbool

  Instelling Geluidsvolume van het wek signaal.

  Knop indrukken-schijf draaien-knop indrukken. Tip: Bij het draaien van de schijf hoort u telkens een kliksignaal. Dit kunt u als volgt uitschakelen. Houd de knop op de instelling Geluidsvolume voor circa 8 seconden ingedrukt totdat de wek symbool verdwijnt en de luidspreker gaat knipperen. Vervolgens schijf draaien tot gewenste volume en knop even kort indrukken.

  - punt 6 Cijfer plaat symbool

  Tijd instellen.

  Knop indrukken - Uren instellen schijf draaien - knop indrukken Minuten instellen schijf draaien - knop indrukken 12H/24H instellen schijf draaien - bevestigen knop indrukken.

  - punt 7 Zonnetje Symbool

  Helderheid scherm/display

  Instellen door knop in te drukken-schijf draaien-knop indrukken. Ingesteld wordt de helderheid van het scherm in de Standby status. Dit is het scherm wat 's nachts en overdag oplicht.

  Door de knop voor 3 sec. ingedrukt te houden totdat het zonnetje met het symbool van de Icon verschijnt, kunt u met de draaischijf de helderheid van het systeemmenu scherm instellen en door de knop nogmaals in te drukken, bevestigd u de instelling.

  - punt 8 Grafiek Symbool

  Hier kunt u de slaapgegevens uitlezen. Afhankelijk van ingestelde menu (1 of 2) in het Medisch Menu kan dit kort of uitgebreid zijn.

  Menu 1

  Drie punten.

  - punt 1 Smiley Symbool

  Deze stand wordt alleen in Amerika gebruikt om te controleren of men wel voldoet aan de eisen van het gebruik van de c-a-pap. Let op, op deze stand wordt alleen maar het gebruik van de eerste 30 dagen weergegeven, daarna stopt de registratie.

  Je ziet 6 punten.

  - punt 1 Totale Gebruikersuren
  - punt 2 30+Maan symbool Uren in gebruik laatste 30/7/nacht ,uitgedrukt in procenten. knop telkens indrukken
  - punt 3 Maan symbool + >4H Compliance ofwel gebruik meer dan 4 uur per nacht van de c-a-pap 30/7 dagen knop telkens indrukken.
  - punt 4 Maan symbool Aantal dagen in gebruik (kan in deze stand maar maximaal 30 dagen zijn)
  - punt 5 Sleutel symbool, controle getal welk moet worden doorgegeven bij telefonisch doorgegeven van deze gegevens.
  - punt 6 Terugkeerpijl symbool, terugkeren naar Grafiek symbool door op de knop te drukken.


  - punt 8 Grafiek Symbool

  Hier kunt u de slaapgegevens uitlezen. Afhankelijk van ingestelde menu (1 of 2) in het Medisch Menu kan dit kort of uitgebreid zijn.

  Menu 1

  Drie punten.

  - punt 2 30 + Maansymbool

  Je ziet 6 punten.

  - punt 1 Totale Gebruikersuren
  - punt 2 30+Maan symbool Uren in gebruik laatste 30/7/nacht, uitgedrukt in procenten. knop telkens indrukken.
  - punt 3 Maan symbool + >4H Compliance ofwel gebruik meer dan 4 uur per nacht van de c-a-pap 30/7 dagen knop telkens indrukken.
  - punt 4 Maan symbool Aantal dagen in gebruik. In deze stand kan dit dus meer dan 30 dagen zijn.
  - punt 5 Sleutel symbool, controle getal welk moet worden doorgegeven bij telefonisch doorgegeven van deze gegevens.
  - punt 6 Terugkeerpijl symbool, terugkeren naar Grafiek symbool door op de knop te drukken.

  - punt 8 Grafiek Symbool

  Hier kunt u de slaapgegevens uitlezen. Afhankelijk van ingestelde menu (1 of 2) in het Medisch Menu kan dit kort of uitgebreid zijn.

  Menu 1

  Drie punten.

  - punt 3 Terugkeerpijl symbool, terugkeren naar Grafiek Symbool.

  - punt 8 Grafiek Symbool

  Hier kunt u de slaapgegevens uitlezen. Afhankelijk van ingestelde menu (1 of 2) in het Medisch Menu kan dit kort of uitgebreid zijn.

  Menu 2

  Drie punten.

  - punt 1 Smiley Symbool

  Deze stand wordt alleen in Amerika gebruikt om te controleren of men wel voldoet aan de eisen van het gebruik van de c-a-pap. Let op, op deze stand wordt alleen maar het gebruik van de eerste 30 dagen weergegeven, daarna stopt de registratie.

  Je ziet 10 punten.

  - punt 1 Totale Gebruikersuren
  - punt 2 30+Maan symbool Uren in gebruik laatste 30/7/nacht, uitgedrukt in procenten. knop telkens indrukken.
  - punt 3 Maan symbool + >4H Compliance ofwel gebruik meer dan 4 uur per nacht van de c-a-pap 30/7 dagen knop telkens indrukken.
  - punt 4 Maan symbool Aantal dagen in gebruik. In deze stand kan dit dus niet meer dan 30 dagen zijn.
  - punt 5 Sleutel symbool, controle getal welk moet worden doorgegeven bij telefonisch doorgegeven van deze gegevens.
  - punt 6 30 + Maan symbool + AHI Hier wordt de AHI weergegeven van de laatste 30/7/nacht. knop telkens indrukken.
  - punt 7 30 + Maan symbool + Masker (omgekeerd wijnglas) symbool. Hier wordt het lekkage in liters/min voor de laatste 30/7/nacht weergegeven. Knop telkens indrukken.
  - punt 8 30 + Maan symbool + 90 % Hier wordt de 90 % druk van de laatste 30/7/nacht weergegeven in cmh2o. Dit is de druk gelijk aan of lager is gewest die 90 % van de gemeten periode gemeten is. Artsen zetten de cpap vaak op deze druk na de titratie periode om te kijken of dit de juiste instelling is.
  - punt 9 30 + Maan symbool + Oog symbool SensAwake functie (alleen in APAP beschikbaar) Aantal keren dat er een Arousal/Awake (bijna wakker of wakker moment) heeft plaatsgevonden in de laatste 30/7/nacht. Telkens knop indrukken.
  - punt 10 Terugkeerpijl symbool, terugkeren naar Grafiek symbool door op de knop te drukken.

  - punt 8 Grafiek Symbool

  Hier kunt u de slaapgegevens uitlezen. Afhankelijk van ingestelde menu (1 of 2) in het Medisch Menu kan dit kort of uitgebreid zijn.

  Menu 2

  Drie punten.

  - punt 2 30 + Maansymbool

  Je ziet 10 punten.

  - punt 1 Totale Gebruikersuren
  - punt 2 30+Maan symbool Uren in gebruik laatste 30/7/nacht, uitgedrukt in procenten. knop telkens indrukken.
  - punt 3 Maan symbool + >4H Compliance ofwel gebruik meer dan 4 uur per nacht van de c-a-pap 30/7 dagen knop telkens indrukken.
  - punt 4 Maan symbool Aantal dagen in gebruik. In deze stand kan dit dus meer dan 30 dagen zijn.
  - punt 5 Sleutel symbool, controle getal welk moet worden doorgegeven bij telefonisch doorgegeven van deze gegevens.
  - punt 6 30 + Maan symbool + AHI Hier wordt de AHI weergegeven van de laatste 30/7/nacht. knop telkens indrukken.
  - punt 7 30 + Maan symbool + Masker (omgekeerd wijnglas) symbool. Hier wordt het lekkage in liters/min voor de laatste 30/7/nacht weergegeven. Knop telkens indrukken.
  - punt 8 30 + Maan symbool + 90 % Hier wordt de 90 % druk van de laatste 30/7/nacht weergegeven in cmh2o. Dit is de druk gelijk aan of lager is gewest die 90 % van de gemeten periode gemeten is. Artsen zetten de cpap vaak op deze druk na de titratie periode om te kijken of dit de juiste instelling is.
  - punt 9 30 + Maan symbool + Oog symbool SensAwake functie (alleen in APAP beschikbaar) Aantal keren dat er een Arousal/Awake (bijna wakker of wakker moment) heeft plaatsgevonden in de laatste 30/7/nacht. Telkens knop indrukken.
  - punt 10 Terugkeerpijl symbool, terugkeren naar Grafiek symbool door op de knop te drukken.

  - punt 8 Grafiek Symbool

  Hier kunt u de slaapgegevens uitlezen. Afhankelijk van ingestelde menu (1 of 2) in het Medisch Menu kan dit kort of uitgebreid zijn.

  Menu 2

  Drie punten.

  - punt 3 Terugkeerpijl symbool, terugkeren naar Grafiek Symbool.  - punt 9 Oog symbool Alleen zichtbaar in APAP instelling.

  SensAwake functie Aan/Uit

  In te stellen door knop in te drukken-schijf draaien kruisje/vinkje - knop indrukken.

  - punt 16 Steeksleutel symbool

  Je ziet nu drie punten. Het maakt hier niet uit of je in Menu 1 of 2 zit in het Medisch Menu.

  - punt 1 Vliegtuig symbool

  Hier kun je de Eco stand inschakelen. Knop indrukken-schijf draaien kruisje/vinkje (uit/aan) In stand Aan/Vinkje is de Boost mogelijkheid Punt 2 Thermometer uitgeschakeld. Dus geen water in de bevochtiger gebruiken in een vliegtuig.

  - punt 2 hPa/cmH2o/Tijd

  Hier kun je instellen of je in het display de tijd wil zien staan of de druk in hPa of in cmH2o.

  Door de knop in te drukken kun je de tijdsaanduiding instellen door de schijf te draaien en op het kruisje = tijd in te stellen
  Door de draaien met de schijf en deze op het vinkje te zetten stel je drukinstelling in op cmH2o.
  Bij de druk aanduiding (= vinkje) kun je door de knop voor circa 3 seconden in gedrukt te houden totdat het cmH2o of hPa gaat knipperen en het vinkje verdwijnt via draaien met de schijf de drukaanduiding in cmH2o of hPa wijzigen en door te kort de knop in te drukken bevestigen waarmee het vinkje weer te voorschijn komt.

  - punt 3 Terugkeerpijl symbool. Om terug te keren uit het steeksleutelmenu.


Als je de bijbehorende software zelf aanschaft (ca. € 15,00) en deze op je PC installeert, kun je de Cpap met behulp van de UBS stick instellen op elke gewenste waarde. Wees echter wijs en stel alleen de SensAwake functie en het menu 2 in en laat de drukinstelling over aan uw arts / osasdeskundige / leverancier (Deze krijgt vaak opdracht van de arts of osasdeskundige).


Indien je niet beschikt over deze software, kun je handmatig de Cpap instellen op de volgende manier:

Druk de knop in en houd deze ingedrukt, draai dan de ring van stand 1 naar stand 1 met de klok mee en draai dan een stap terug (tegen de klok in) naar stand 16 (elf uur) en laat de knop los.

De standen/punten 12, 13 en 15 worden dan zichtbaar.

Stand/Punt 16 de steeksleutelstand is nu veel uitgebreider (Alleen in het Medisch Menu. In plaats van 3 mogelijkheden zijn er nu 9 mogelijkheden.
 • 1.Thermosmart / SensAwake
  2. Ver(sie) in mijn geval 1.03
  3. Boost aanwijzing met HP en een getal
  4. Flo 1 L/min
  5. Totale aantal gebruiksuren
  6. Boost aanwijzing met een getal
  7. Eco stand (knop indrukken, draaien uit/aan, knop indrukken om te bevestigen)
  8. Tijd of druk keuze (knop indrukken, draaien Tijd/Druk, knop indrukken om te bevestigen) indien de knop 3 seconden wordt ingedrukt, kan men de drukaanduiding cmH2o veranderen in hPa, nogmaals knop indrukken om te bevestigen.
  9. terug naar steeksleutelstand.
Alleen mogelijkheid 7, 8 en 9 is dus te wijzigen.

De versie is wel van belang. In alle versies t/m 1.04 zit namelijk een fout die onwillekeurig kan optreden, waardoor de berekening van de displaywaarden sterk kan afwijken t.o.v. de waarden die afgelezen worden van de stick.
(30-4-2012, Display AHI 23.7 / 84 l/min / 90 % percentiel druk 0.4 cmh2o)
(30-4-2012, Stick AHI 8.2 / 51 l/min / 90 % percentiel druk 13 cmh2o)

Wat mij steeds opvalt, is dat de waarden 0.4 en 2.4 cmh2o steeds terugkeren. Bij 60 dagen controle van display en USB stick metingen, bleek 12 dagen de waarden sterk af te wijken. (20% foutpercentage)
F&P geeft aan dat dit van versie 1.05 is herstelt, echter de oudere versies kunnen vanaf de fabriek niet zelf geüpdatet worden naar deze versie.

- Stand/Punt 12 is ervoor om een keuze te maken voor AUTO / CPAP (alleen bij F&P Icon Auto) knop indrukken, ring draaien, knop indrukken.

Let op: bij Cpap instelling verlies je de mogelijkheid om het aantal SensAwake te kunnen aflezen. Dit kan voorkomen worden bijv. Cpap 13 cmh2o door in de Auto stand minimum 12,5 cmh2o en maximum 13 cmh2o in te stellen. (of menu 2 in stand/punt 15 te gaan gebruiken)

- Stand/Punt 13 is ervoor om de druk in te stellen. Bij Cpap knop indrukken, schijf draaien, knop indrukken. Bij Auto knop indrukken, minimum druk instellen door schijf te draaien, knop indrukken maximum instellen, knop indrukken.

- Stand/Punt 15 geeft een menu 1 en een menu 2 weer. Knop indrukken, schijf draaien, knop indrukken.

Tenslotte nog iets wat genoemd moet worden. Er kan het woord "Error" in het display verschijnen.

Als het foutsymbool "Error" op het Homescherm knippert draait u de draaischijf naar het Steeksleutel symbool en drukt u opnieuw op de knop. Draait u opnieuw met de draaischijf om Foutcode Error te openen en schrijf het nummer op wat getoond wordt. Neem contact op met uw leverancier en geef dit nummer aan de leverancier door.


Ik hoop hiermee een bijdrage te hebben geleverd voor eventuele vragen die er zijn over het gebruik van de F&P ICON AUTO.

Groet RuudJ
Coördinator Gebruikersclub F&P
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum

ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar.
Duc-ST2

Re: Wat niet in de Handleiding van de F&P ICON vermeldt word

Ruud,

Ik gebruik sinds 22-02-2012 de F&P Icon Auto.
Ben er zeer tevreden over en heb meteen de software aangeschaft en geinstalleerd. Voor mij geen probleem, maar ik denk voor de minder ervaren gebruikers onder ons knap lastig.

Perfecte beschrijving van de extra schermmenu's, die miste ik nog.
Ga ermee aan de slag en zal mijn ervaringen delen op deze gebruikersclub.

Bedankt voor je info en groet,
Erik (forumnaam Duc)
RuudJ
Moderator
Moderator
Berichten: 5975
Lid sinds: 29 okt 2011, 14:50

Re: Wat niet in de Handleiding van de F&P ICON vermeldt word

Hi Erik, ben benieuwd welke versie jij hebt gekregen. Als je versie 1.05 hebt, merk je dan of je verschillen hebt met de display en de stick uitslagen?
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum

ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar.
Duc-ST2

Re: Wat niet in de Handleiding van de F&P ICON vermeldt word

Hi Ruud,

Ben er tot op heden nog niet aan toegekomen de check uit te voeren.
Ben echter zonet even aan de slag gegaan.
Ik heb software revisie 1,05.
Mijn ervaringen zijn ronduit goed en ik merk geen verschil tussen de waarden uitgelezen op het display en via de stick & software.
Ook zijn mijn hartritmestoornissen (boezemfibrilleren), gerelateerd aan Apneu
tot op heden weggebleven. Zal wel een combi zijn van medicijen en de APAP.
Dan weet je, waarvoor je het doet. Ik ben er al helemaal aan gewend.

Nogmaals bedankt voor je duidelijke omschrijving.
:lol:
Groet, Erik
RuudJ
Moderator
Moderator
Berichten: 5975
Lid sinds: 29 okt 2011, 14:50

Re: Wat niet in de Handleiding van de F&P ICON vermeldt word

Hier een handige link die de werking van de F&P ICON AUTO in video beeld laat zien:

http://vimeo.com/20560260

Taal: Engels

Ruud J,
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum

ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar.
Sylvi@

Re: Wat niet in de Handleiding van de F&P ICON vermeldt word

Hallo,

Ik begrijp het niet, ik heb de software aangeschaft maar kan deze niet installeren: de melding die ik krijg heeft te maken met 32 / 64 bit?? Hetzelfde geld voor de smartstick - waar ik graag mijn eigen muziek op zou willen zetten.
Waarom lukt het bij jullie wel?

Sylvia
RuudJ
Moderator
Moderator
Berichten: 5975
Lid sinds: 29 okt 2011, 14:50

Re: Wat niet in de Handleiding van de F&P ICON vermeldt word

Hallo Sylvia,

Er bestaan twee soorten windowssystemen buiten de versies win98,winXP,winVista en Windows 7. Deze soorten zijn het windows 32 bit ook wel winx86 genoemd en win 64 systeem.

Op deze link kun je hierover meer informatie vinden in het nederlands:

http://windows.microsoft.com/nl-be/wind ... -questions


Succes

Ruud J,
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum

ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar.
RuudJ
Moderator
Moderator
Berichten: 5975
Lid sinds: 29 okt 2011, 14:50

Re: Wat niet in de Handleiding van de F&P ICON vermeldt word

Hallo, gisteravond 24-7-2012 is het gelukt om de software van F&P Infosmart client te installeren op haar Windows 64 bit laptop.

Echter bij het installeren van de Infosmart studio om muziek op de stick te zetten lukte niet. Er kwam dus de volgende mededeling: De Smartstudio is ontwikkelt voor Windows 32 bit.

Vraag: heeft iemand die de F&P ICON AUTO in gebruik heeft met Windows 64 bit de oplossing voor dit probleem?

Alvast mijn dank daarvoor!

Gr. Ruud J,
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum

ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar.
snoekje67

Re: Wat niet in de Handleiding van de F&P ICON vermeldt word

Beste Ruud 3 kan je mij even helpen. Mijn toestel geeft ERROR 5.02 aan en kan niet zeggen wat dit is . Dit toestel is van mij eigen ben namelijk van Belgie en is niet altijd terug betaald door de zorg . maar heeft steeds behoorlijk gewerkt en nu niet meer ????????????
RuudJ
Moderator
Moderator
Berichten: 5975
Lid sinds: 29 okt 2011, 14:50

Re: Wat niet in de Handleiding van de F&P ICON vermeldt word

Marc, heb inmiddels een antwoord gegeven via een privébericht. Hoe oud is het toestel?

Ik neem aan dat het de F&P Icon {lichtgrijs} of de F&P Icon + {donkergrijs} betreft?

Groet RuudJ
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum

ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar.

Terug naar “Fisher & Paykel”