Info voor de beginnende apneuer en over vocht!

1
Informatie voor de beginnende Apneuer

Vocht, ter informatie voor de beginnende Apneuer

Dit bericht is opgesteld ten behoeve van informatie voorziening voor nieuwe forumleden en leden van het Facebook account van de ApneuVereniging. Het doel van dit bericht is om in één bericht meerdere berichten te verspreiden die misschien van nut kunnen zijn. De hier geplaatste linken, zijn berichten die via het Forum of via de site van de ApneuVereniging al te vinden zijn.