Handleiding Fisher & Paykel Icon +

1
In deze handleiding praten we over de F&P ICON + deze heeft een donker grijze/bruine kleur en is de opvolger van de reeds besproken F&P ICON die een lichtgrijze kleur heeft.

Er zijn wezenlijke verschillen tussen beide apparaten qua bediening en qua werking van bepaalde functies. Ook de display schermen verschillen t.o.v. elkaar.

De bediening en instellen gebeurd middels een grote knop en draaischijf welke geplaatst is aan de voorzijde van het apparaat onder het display. Het draaien van de schijf gaat gepaard met een klik geluid.

Instellen gebeurd door op de grote knop te drukken, de schijf te draaien en de wijziging te bevestigen door nogmaals op de grote knop te drukken.
Dit is gelijk gebleven voor beide ICON’s.

Ook gelijk gebleven is het tijdstip van uitlezen. De totale gebruiksuren is bij het opstaan direct uitleesbaar. De overige gegevens zijn in de wintertijd vanaf 12H00 en in de zomertijd vanaf 13H00 uit te lezen.


Ramp Functie

Het display vermeldt de naam Fisher & Paykel + eventueel de tijd of geen tijd, dus niets. (Ingesteld in het medisch menu)

Door de knop in te drukken wordt de cpap gestart.

Druk daarna de knop voor maximaal 3 seconden in en dan verschijnt een driehoekige afbeelding zijnde de rampfunctie afbeelding. Door nogmaals de knop in te drukken, zet men de cpap weer uit.

De Rampfunctie laat de druk van 4 cmh2o in zo 20 minuten oplopen tot de vast ingestelde druk of de minimum ingestelde druk. Hierdoor kan men vaak rustig in slaap vallen. De tijd is niet instelbaar. Deze functie heeft dus geen nut als de begindruk al op 4 cmh2o is ingesteld.


SensAwake Functie

Het grote verschil tussen de ICON en de ICON+ is dat bij de eerste de SensAwake functie alleen werkt in de AUTO stand ofwel in de Apap stand en niet in de Cpap stand.

Bij de ICON+ werkt de SensAwake functie in beide standen. Deze functie verlaagd de druk als het apparaat meet dat de gebruik(st)er dreigt te ontwaken.

In de Cpap stand kan men nu ook een druk instellen voor de SensAwake functie. Zelf heb ik de vaste druk op 8,0 cmh2o ingesteld en de SensAwake druk op 7,5 cmh2o.

De druk wordt bij dreigend ontwaken dus verlaagd naar 7,5 cmh2o. Mijn ervaring was, dat de druk pas naar 8 cmh2o wordt verhoogd als er een apneu of hypopneu optrad. Ik sliep dus vaak een lange tijd op de SensAwake druk van 7,5 cmh2o. In de AUTO stand kan men de druk voor de SensAwake functie niet instellen.

Menu’s

Er zijn drie soorten menu’s die in het display getoond kunnen worden.

Menu 1 vertoond in feite alleen de gebruiksuren en het aantal nachten en de compliance ofwel in procenten uitgedrukt het aantal nachten dat het apparaat meer dan 4 uur is gebruikt. De Zorgverzekeraar gebruikt dit om te kijken of men zich wel aan de therapie houdt. In het begin hoef je je hier geen zorgen om te maken.

In deze stand is de temperatuur stand standaard vastgezet op Medium (halfvolle thermometer) en is de temperatuur instelbaar van stand 0 tot en met 7.

Menu 2 vertoond veel meer gegevens en heeft veel meer mogelijkheden. Ook is er een steeksleutel menu aanwezig. De Cpap kan nu ook als wekker gebruikt worden.

Medisch menu in dit menu kan de behandelaar of de leverancier het apparaat instellen als Apap/Cpap , de druk instellen, de SensAwake druk instellen en Menu 1 of 2 instellen.

In feite beslist de behandelaar of de leverancier voor u of er informatie wordt achtergehouden die u juist zou zo graag zou willen en moeten weten. Ook hier is een steeksleutel menu aanwezig.

Mocht u in het Medisch menu geraken, bedenk dan dat u zelf verantwoording draagt voor uw eigen handelen betreffende het instellen van het apparaat als cpap/apap en drukinstellingen.

Mijn dringend advies, laat dit aan uw behandelaar over. U kunt hooguit zelf menu 1 naar menu 2 instellen, waardoor u over veel meer broodnodige informatie gaat beschikken en dan kunt u uw apparaat ook als wekker gaan gebruiken.Nu volgt de beschrijving wat u kunt zien in alle menu’s en hoe u kunt bepalen of uw apparaat in menu 1 of menu 2 is ingesteld in het Medisch menu.

We gaan terug naar het Startscherm met de tekst Fisher & Paykel en eventueel de tijd.

Draai de schijf met de klok mee, ziet u dan een halfvolle thermometer met een knipperend cijfer (= temperatuur instelling) dan is het apparaat met menu 1 ingesteld.

De temperatuur instelling is door u in te stellen van 0 tot stand 7. Af Fabriek is deze ingesteld op stand 4.

Als u op het Startscherm de knop 8 seconden ingedrukt houdt verschijnt Menu 1.

Dit menu heeft 6 standen:
 • 1. Pijl terug naar Start of vorig scherm
  2. Totaal aantal Gebruiksuren
  3. 30/7/laatste nacht, aantal uren gebruik per nacht (knop telkens indrukken)
  4. 30/7 nachten compliance gebruik in procenten uitgedrukt gebruik groter dan 4 uur (knop indrukken)
  5. Aantal nachten in gebruik.
  6. controle sleutel getal, hier zal/kan de behandelaar of leverancier om vragen ter controle of de opgegeven gegevens correct zijn bij het telefonisch overdragen van de gegevens
We gaan terug naar het Startscherm met de tekst Fisher & Paykel en eventueel de tijd.

Draai de schijf met de klok mee, ziet u dan een menu met negen (SensAwake uitgeschakeld) of tien punten (SensAwake ingeschakeld) verschijnen dan is uw apparaat met menu 2 ingesteld.

Dit menu heeft 9 of 10 standen:
 • 1. Pijl terug naar Start of vorig scherm
  2. Afbeelding Thermometer. Temperatuur instelling instelbaar van stand 0-7. Door hier de knop voor 3 seconden ingedrukt te houden gaat de Thermometer knipperen (Boost instelling) en door de draaischijf te draaien kun je kiezen voor stand Low lege thermometer, Medium halfvolle thermometer en voor High volle thermometer. Door de knop opnieuw in te drukken bevestig je de stand en zie je weer 1 Thermometer in het display staan. Elk is in te stellen op stand 0-7.
  3. Afbeelding Bel. Wekalarm functie Aan/Uit (vinkje/kruisje) Wek melodie instelbaar, Standaard of vijf verschillende liedjes door schijf te draaien en te bevestigen door de knop in te drukken.
  4. Afbeelding Bel. Wekalarm tijd. Instelbaar Uren/Minuten
  5. Afbeelding Luidspreker. 2 Functies namelijk volume wekker, volume draaischijf. Volume wekker knop/draaischijf/knop. Volume draaischijf knop 3 sec. indrukken/draaischijf/knop indrukken. Instelbaar van 0-7.
  6. Afbeelding Klok. Instelbaar zijn Uren/Minuten/24H/12H
  7. Afbeelding Zon. Helderheid Display scherm instelbaar van 0-24.
  8. Afbeelding Grafiek. Slaapgegevens zie hiervoor apart Slaapgegevensmenu.
  9. Afbeelding Oog. SensAwake functie. Instelbaar Aan/Uit. (Vinkje/Kruisje) Alleen zichtbaar bij stand Aan in het Medisch Menu.
  10. Afbeelding Steeksleutel. Zie hiervoor apart Steeksleutelmenu behorende bij menu 2.

Slaapgegevensmenu oproepbaar vanuit het medisch menu en vanuit menu 2.

Dit Menu heeft 10 standen:
 • 1. Pijl terug naar Medisch Menu (indien dit via het Medisch Menu is opgeroepen) Pijl terug naar Menu 2 (Indien dit via het Menu 2 is opgeroepen.)
  2. Totaal Gebruikersuren. Dit is ’s ochtend na ontwaken als enige direct zichtbaar.
  3. Maan symbool 30/7/laatste nacht. hr/n = uren per nacht geslapen (telkens knop indrukken)
  4. Maan symbool 30/7 compliance gebruik groter dan 4 uur per nacht uitgedrukt in procenten. (telkens knop indrukken)
  5. Maansymbool. Aantal nachten in gebruik.
  6. Controle sleutel getal. Nodig bij het telefonisch doorgeven van de slaapgegevens.
  7. Symbool Grafiek. AHI/Uur (Apneu-Hypopneu-Index per Uur) 30/7/laatste nacht. Maansymbool. (telkens knop indrukken)
  8. Symbool Omgekeerd Wijnglas (Masker) Medium = Gemiddelde Lekkage in Liters/Minuut.
  9. 90 % druk in cmH2o. Bij deze drukstand worden vaak de meeste Apneu / Hypopneu weggeblazen.
  10. SensAwake (alleen zichtbaar als deze op Aan staat in het Medisch Menu) 30/7/laatste nacht. (telkens knop indrukken) Maansymbool. Aantal SensAwake momenten. (Bijna ontwaakmomenten)

Steeksleutelmenu behorende bij menu 2.

Dit menu heeft 3 punten:
 • 1. Pijl terug naar Menu 2
  2. Vliegtuigmodus Aan/Uit
  3. Display weergave. Tijd of Druk in hPa/cmH2o

Als u in het Medisch menu kunt komen, kunt u het volgende tegenkomen, echter het is uw eigen verantwoording wat u doet. Dit Menu is voor Medici en de Leverancier en vraag aan hen om uw instellingen te wijzigen. Vraag om wijziging van Menu 1 naar Menu 2 het verrijkt uw informatie en uw mogelijkheden om de Cpap ook als wekker te gebruiken.


Medisch Menu

Dit menu bestaat uit 9 punten:
 • 1. Pijl terug naar Startscherm
  2. Instelling AUTO/CPAP
  3. Druk instelling Cpap / Drukinstelling Auto(pap) Auto Minimumdruk/Maximumdruk
  4. Menu Instelling Menu1/Menu2
  5. SensAwake Aan/Uit zetten. Na aanzetten kan hier ook de SensAwake druk worden ingesteld in cmH2o.
  6. hPa/cmh2o Aan/Uit zetten. Aan = weergave in druk in cmH2o op display / Uit = weergave tijd op display.
  7. Tijd. Hier kan de klok worden ingesteld. 1xknop indrukken Uren instelbaar/2xknop indrukken Minuten instelbaar /3xknop indrukken uren Tijdzone instelbaar./4xknop indrukken terug naar tijdsaanduiding.
  8. Symbool Grafiek Slaapgegevens, zie hiervoor apart Slaapgegevensmenu.
  9. Symbool Steeksleutel. . Zie hiervoor apart Steeksleutelmenu behorende bij het Medisch menu.

Steeksleutelmenu behorende bij het Medisch menu.

Dit menu heeft 4 punten:
 • 1. Pijl terug naar het Medisch menu.
  2. In Display is zichtbaar, Symbool Thermosmart/Auto/SensAwake
  3. Versie + nummer (Hardware versie)
  4. Totale Gebruikersuren
Afschrijving Cpap in circa 15 tot 16000 gebruiksuren / na 5,5 á 6 jaren.

Hiermee eindigt de beschrijving van de F&P Icon + / Leest u ook uw meegeleverde handleiding wat betreft het omgaan met en schoonmaken van uw cpap.

Heeft u nog vragen, dan kunt u deze natuurlijk altijd aan mij stellen.

Groet RuudJ

Coördinator Gebruikersclub F&P
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum
ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar

Re: Handleiding Fisher & Paykel Icon +

2
Uitleg in Beeld en Taal Engels:

Basis functies:

https://www.youtube.com/watch?v=nzk1K4S22X4

Medisch menu:

Gebruik dit alleen om Menu 1 naar Menu 2 te wijzigen.
Menu 1 toont alleen de Gebruikersuren
Menu 2 toont alle relevante informatie die u wilt weten.

Waarschuwing: Wijzig niet uw drukinstellingen dit is voorbehouden aan uw arts.

Onderstaand filmpje heb ik hier geplaatst omdat dit eenvoudig te vinden is op het internet, echter ik wil u waarschuwen om dit met beleid te gaan gebruiken zoals hier boven beschreven is.


https://www.youtube.com/watch?v=gwfyQsQcg0U

Groet RuudJ
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum
ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar

Re: Handleiding Fisher & Paykel Icon +

3
Wat nou als het ziekenhuis in de wijde omgeving de deuren op vrijdag sluit en pas maandag weer openzet? Heb je wel een probleem? Dus ga je toch via You Tube het beveiligd menu in. Dat bij alle apparatuur?

Groet Luchttekort,
Sinds 2015 Dreamstation
Sinds oktober 2018 F&P Eson 2 masker
A.H.I. Zonder behandeling op rug 30 en op zij 15 druk 10