Het 'mention-systeem'

1
Soms wilt u een bericht plaatsen en een forumlid attenderen of noemen in de tekst zodat hij of zij daar extra op wordt geattendeerd.

Als u tijdens het intypen van uw bericht een @-teken intikt, gevolgd door een paar letters dan verschijnt er een uitklapvenster waaruit u een naam met die letters kunt selecteren. De betreffende gebruiker krijgt dan automatisch een 'notificatie', een melding rechtsboven het forum (alarmbelletje wordt groen) en kan dan zien welk bericht dat is.

Het bleek dat de groep 'geregistreerde gebruikers' nog niet de juiste toestemming (rechten) had, dat is nu hersteld. Zo niet, dan hoor ik dat graag.