Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

1
Na lang aandringen van onze vereniging en van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is er sinds augustus eindelijk intensiever overleg met de hele zorgketen aan één tafel, over de omruilactie van apneu-toestellen. Van de fabriek (dus Philips) en behandelaars tot en met de thuiszorg-leveranciers.

Niet meer naar de ander wijzen, maar samen die vervangende CPAP’s vlot bij de patiënt krijgen. Intussen is ruim de helft van alle toestellen vervangen; langzaam komt er meer samenhang in die hele operatie.

Welke rol speelt onze vereniging daarbij?

https://apneuvereniging.nl/ketensamenwerking-voor-omruil-dreamstations/
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum
ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

2
Inmiddels hebben we door het artikel in de NRC van 20 oktober j.l. kennisgenomen van het feit dat Philips dat al veel langer wist dan ze tot nu toe steeds hebben aangegeven.

Het bestuur van de apneuvereniging heeft ons geïnformeerd middels een ons toegezonden statement dat ze verontwaardigd zijn en aan Philips gevraagd onder welke condities de problemen kunnen optreden en gevraagd of de vervangende apparaten nu wel veilig zijn.

Het kan bijna niet anders dan dat Philips wel in zijn nopjes met het gedrag van o.s. de Apneuvereniging die toch een soort schoothondjes blijken te zijn.

Ik voel steeds meer de neiging opkomen op via juridische weg en andere acties meer druk uit te oefenen op Philips en al die anderen die medeverantwoordelijk zijn en op één of andere manier geld aan de apparaten verdienen.

Vandaag heb ik "mijn" leverancier Mediq om zekerheid gevraagd omtrent het geleverde vervangende apparaat. En ik heb ze aansprakelijk gesteld voor het geval dat geheel of deels niet het geval blijkt te zijn. De tekst van mijn verhaal aan Mediq neem ik hierbij op.

Kom op Philipsgebruikers. Verzet helpt !

Willy Waumans Dreamstation gebruiker.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan Mediq

Ik heb kennis genomen van het artikelen in de NRC van 20 oktober 2022.

https://www.nrc.nl/nieuws/2022/10/20/ze ... r-a4145812


"Ik heb alvast de conclusie getrokken dat de betreffende instanties in Nederland door Philips worden geminacht. Het concern permitteert het zich om betrokken partijen en gebruikers zoals ik, de eerlijke informatie te onthouden. Ze nemen een loopje met alle belangrijke partijen. En daar horen jullie ook bij.

Mijn vraag aan u is; nu ik sinds 12 mei j.l. een nieuw exemplaar heb gekregen, hoe zeker u nu bent dat u mij een veilig apparaat hebt geleverd. U leverde mij dit apparaat en ik verwacht van u dat u zich op de hoogte hebt gesteld of er nog gezondheidsrisico's aan dit apparaat kleven. Indien en voorzover dat geleverde apparaat niet in orde blijkt te zijn stel ik u bij deze daarvoor reeds nu aansprakelijk voor alle materiële en immateriële schade.

Ik verzoek u om een ontvangstbevestiging".

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

3
Wederom lezen we met schrik dat de nare berichten over het CPAP apparaat van Philips blijven komen.

Nu kunnen we bij Nu.nl vandaag 21 november het volgende lezen.


21 nov 2022 om 10:21

Philips heeft nieuwe problemen ontdekt bij zijn beademingsapparaten. Dat heeft het bedrijf gemeld aan toezichthouders in diverse landen, waaronder de VS. Het is een nieuw hoofdstuk in een slepende kwestie die Philips al meer dan een miljard euro heeft gekost.

De zaak draait om bepaalde apneu- en beademingsapparaten van Philips waarin isolatieschuim kan afbrokkelen. Dat brengt gezondheidsrisico's voor gebruikers met zich mee. Philips moet in totaal 5,5 miljoen apparaten vervangen. Daarvan zijn er al meer dan 4 miljoen klaar.

Nu zijn bij sommige van de al vervangen apparaten nieuwe problemen aan het licht gekomen. Het schuim dat is vervangen, kan losraken en de luchtinlaat blokkeren. Als dat gebeurt, gaat er een speciaal alarm af. Philips heeft tien meldingen gekregen van apparaten die niet deugen, aldus een woordvoerder van het bedrijf. ................ "


En wat doet de Apneuvereniging ?Met vriendelijke groet.

Willy Waumans
Willy Waumans
Sinds 14-10-2014 CPAP
Masker Fisher & Paykel Eson Medium
Verwarmde slang Philips

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

4
Men praat hierover Trilogy beademingsapparatuur die voornamelijk in Ziekenhuizen worden toegepast. Natuurlijk is dit niet goed te praten en het is ook schandalig dat ook het nieuw toegepaste schuim loslaat en dat er blijkbaar ook oude resten van schuim is aangetroffen, daar ben ik het ook helemaal mee eens dat men daar ook actief actie moet ondernemen als Philips zijnde.

Maar blijkbaar heb je erg hoge verwachtingen van de ApneuVereniging, maar net als alle mensen die met Philipsapparatuur moeten slapen en net als alle leveranciers die deze apparaten uitzetten zijn wij allemaal afhankelijk van de fabrikant Philips die als enige een vinger in de pap heeft te brokkelen. IJzer kun je niet met handen breken en Philips failliet laten gaan heeft ook geen enkele nut. Ander fabrikanten kunnen onmogelijk op korte termijn de productie van miljoenen apparaten overnemen.
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum
ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

5
Hallo Ruud.

Uiteraard snap ook ik dat Philips een hele machtige speler is in dit vraagstuk. Een reden temeer dat gewone simpele machteloze individuele gebruikers goed moeten samenspannen om van zich te laten horen. Alleen samen staan we sterk.

Van Philips kunnen we niet (meer) verlangen dat die ons gebruikersbelang hoog bovenaan zet. De tijd dat werknemers en klanten er echt toe deden is voorbij. Nu zijn klanten alleen nog onmisbare winstmakers. Die firma wordt volledig geleid door het grote anonieme beleggers-geld die hun eisen stellen met betrekking tot het rendement. We hebben de voorbije maanden kunnen zien hoe dat in de praktijk werkt. Ook bij good old Philips.

En daarin is geen ruimte meer voor goede eerlijke en open informatie richting de bezorgde gebruikers. Dat is door de NRC publicatie van 20 oktober ook weer gebleken toen wereldkundig werd dat Philips ook o.a. de Apneu vereniging al lang onwetend liet.

Dit schreef de vereniging daarover https://apneuvereniging.nl/statement-ap ... in-de-nrc/

In dat artikel worden goede vragen opgesomd. En er staat geschreven dat er met verontwaardiging kennis is genomen van het uitblijven van openheid van Philips.

Boosheid is niet genoeg. Dat moet omgezet worden in daden. Daden die zichtbaar worden gemaakt aan de leden, of beter nog, samen met de leden worden uitgevoerd. Anders zijn het slechts schone praatjes die alleen maar dienen om het eigen paadje schoon te vegen of die eigen sterren moeten oppoetsen.

Leden zitten te hunkeren naar goede open informatie die met een vaste regelmaat wordt gegeven. Daardoor kan de vereniging een baken voor ons zijn in deze mistige enge problematiek.

Want Philips en ook de leveranciers zijn geen partijen die absoluut aan de kant van de gebruikers staan. Daarvoor zijn hun financiële belangen te groot en zijn de belangen te sterk met elkaar verweven. Voor zover ik het kan zien is op dit moment alleen de Apneuvereniging voor mij als gebruiker een betrouwbare bondgenoot.

Onze apneuvereniging kan voor de leden een krachtige spreekbuis zijn onderschat dat niet. Maar dan moet ze die rol wel met pit kunnen en willen vervullen. Als dat niet kan dan moeten we ons beraden om een andere vereniging op te richten die deze belangbehartiging wel op zich wil nemen. Want nogmaals alleen samen staan we sterk.

Ik heb ook het artikel over de ketensamenwerking goed gelezen.
https://apneuvereniging.nl/ketensamenwe ... mstations/
De apneuvereniging wekt zelf in die berichtgeving de indruk dat ze ertoe doen.
Ik heb hoge verwachtingen van de Apneu Vereniging. Waarom zouden we geen hoge verwachting en veel vertrouwen in onze eigen vereniging hebben? Juist nu in deze onzekere situatie moet de vereniging boven zichzelf uit willen stijgen.

Nu gaat het er om te laten zien hoe krachtig we samen kunnen worden. Eendracht maakt macht.

Misschien gebeurt er ook heel veel door de vereniging en weten we als leden te weinig.
Daar valt ook iets aan te doen.

Met vriendelijke groet.

Willy Waumans.

P.S.
Waar jouw opmerking over Philips failliet laten gaan op gebaseerd is ontgaat me.
Over dat soort vraagstukken wil ik me niet uitlaten.
"Schoenmaker blijf bij je leest".
Willy Waumans
Sinds 14-10-2014 CPAP
Masker Fisher & Paykel Eson Medium
Verwarmde slang Philips

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

6
Hallo Ruud.

Ik heb inmiddels het MohrCo Advies voor de ApneuVereniging d.d. 11-11-2022 gelezen. Je hebt helemaal gelijk met je opmerking dat ik blijkbaar erg hoge verwachtingen van de ApneuVereniging heb.

Had moet ik zeggen. Want nu ik me in de positie van de vereniging heb verdiept zie ik hoe ik de plank mis sloeg in mijn berichtje. Jouw kennis van de interne sterkte en zwakte van de vereniging is veel groter en daarom evenwichtiger.

Veel wat in mijn reactie staat is te lezen als wensdenken voor onze vereniging. Niet meer en niet minder.

Om mezelf een beetje goed te pleiten verwijs ik naar de artikelen die namens de vereniging in de publiciteit zijn gebracht. Ik doel daarbij op het artikel over "Ketensamenwerking" en het zogenaamde "statement". Daaruit heb ik ten onrechte de conclusie getrokken dat de vereniging een positie kon innemen die mijn verwachtingen rechtvaardigden.

Achteraf gezien was het beter geweest om dit allemaal niet te schrijven door mij. Het zet immers toch geen zoden aan de dijk.

Dat wou ik even kwijt.

Met vriendelijke groet.


P.S.
Natuurlijk heb ik mijn stem uitgebracht.

Eigenlijk jammer dat er in het rapport niet is opgenomen dat grote plannen ook een aanmerkelijk hogere contributie vereist.
Willy Waumans
Sinds 14-10-2014 CPAP
Masker Fisher & Paykel Eson Medium
Verwarmde slang Philips

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

7
Ter aanvulling van het voorgaande bericht meer informatie.

De extra ALV werd gehouden vanwege het feit dat er goedkeuring wordt/werd gevraagd voor de toekomst plannen van de Apneuvereniging. Door de zeer grote werkdruk op het bestuur en de circa 100 vrijwilligers bij circa 9500 leden van onze vereniging heeft het bestuur een advies gevraagd om een betaald Service Bureau op te zetten ter ondersteuning van het bestuur en van de vrijwilligers. Bij andere patiënten verenigingen zijn dit soort Service Bureau's vaak al in gebruik.

Onderstaand het video verslag van de extra ALV gehouden op 21 november 2022.

Stemmen is niet meer mogelijk.

https://apneuvereniging.nl/alv-2022-extra/
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum
ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

8
Ik heb sinds juni 2022 een refurhibished Dreamstation 1 apparaat.
Na mijn gebruik van het ´schoongemaakt´ apparaat, had ik naast een ahi die ineens 60% tot 95% lager was, ook ineens allerlei klachten. (hoofdpijn sochtends bij het wakker worden, volle neus, dikke oogleden, zere ontstoken keel) en ook niet het gevoel uitgerust wakker te worden, ook moet ik veel hoesten (ik hoest slijm op).

Als ik het apparaat niet gebruik heb ik geen hoofdpijn, geen volle neus, geen dikke oogleden, geen ontstoken keel. Toen heb ik gelijk aan Vivisol en de osas verpleegkundige een vraag gesteld `worden de cpap apparaten wel goed schoongemaakt?` Toen kreeg ik van beide een opmerking als `wat denk je nou, dat ze je weer een verkeerd apparaat gaan opsturen?` Al mijn klachten worden afgedaan als stress, en dat ik me teveel bezig houd met het apparaat (ok dat kan, maar niet vreemd als het om je gezondheid gaat toch?) Stress kan niet zien wanneer ik het apparaat niet gebruikt.

Ik ben 4 1/2 maand voor gek verklaard over dat ik bleef doorvragen over of ze goed zijn schoongemaakt. Maar helaas heb ik wel weer gelijk gekregen, want waarom zou het alleen fout gaan bij beademingsapparatuur en niet bij de cpap apparaten? Bij mij stonden er ook al 815.1 uren op het apparaat, en op het datakaartje de gegevens van een ander persoon. Na het gebruik van die persoon niet meer schoongemaakt? datum op de REV sticker is 2018-10-17

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

9
danny1977 schreef: en op het datakaartje de gegevens van een ander persoon.
Het is toch niet te geloven :blush:
Ik ga onbevooroordeeld blijven maar las ook al dat bij gebruikers oude schuimresten uit het apparaat kwamen.
Achter de schermen worden klaarblijkelijk nog al wat steekjes overgeslagen.
Zoek jezelf, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf.

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

11
bij die beademingsapparaten iig wel

Daarnaast zijn er kleine stukjes van het oude schuim, dat is achtergebleven nadat het schuim was vervangen, aangetroffen in de apparaten. Dat oude schuim moest worden vervangen omdat dat kan verbrokkelen, waarna mensen het zouden kunnen inademen en dat is mogelijk schadelijk voor de gezondheid. Daarom werd apparatuur juist gerepareerd.

bron: https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedri ... slaapapneu

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

14
Seeger is een van de vier advocaten die namens duizenden gedupeerden de Amerikaanse massaclaim tegen Philips leidt. Hij spreekt over fraude, leugens en incompetent gedrag. „Het bewijs tegen Philips is overweldigend.”

De eerste klachten waren er in 2011. In 2015 wist het bedrijf dat er zwarte deeltjes van de apparaten in de luchtwegen konden komen.

bron: https://www.nrc.nl/nieuws/2022/12/11/he ... t-a4151143

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

15
Ik heb in het Magazine nummer 4 van December 2002 het overzicht gelezen over de Philips Cpap affaire.

Een helder overzicht waarin weer maar eens duidelijk wordt hoe het zit met de macht van Philips en de onmacht van allen die er van afhankelijk zijn. Onze vereniging kan inderdaad niet meer doen dan bedroefd signaleren wat er allemaal gebeurt en vragen aan Philips om een beetje clementie te tonen met de ongeruste gebruikers.

En dat ketenoverleg? Ik ben daar sceptisch over. Heel sceptisch gezien de handelswijze van Philips inzake het achterhouden van informatie over de waarschuwing van de schuimfabrikant in 2016 !

Het overleg lijkt een pleister op de wonde. Of misschien wel een doekje voor het bloeden voor een aantal deelnemers aan het overleg.

Het feit dat er geen overstap naar een ander merk mogelijk is omdat er geen zogenaamd ongelijk speelveld mag ontstaan, plaatst Philips in een voorkeurzetel.

Hoe zo moet de markt en de vrije concurrentie zijn werk doen tot meerdere glorie van de mensheid? Dat geldt blijkbaar zolang het bij grote kapitaalkrachtige bedrijven en hun vertegenwoordigers in hun straatje te pas komt.

Is dat wereldwijd zo, deze beperkende afspraak? Of is "Nederland" de beschermengel voor Philips in deze.
Heeft iemand hier inzicht in? Graag dan de kennis delen s.v.p.

En hoe kijkt de landelijke politiek hiertegen aan? Want sinds wanneer mogen Inspectie, Philips en de leveranciers dit samen zo afspreken? Wie bindt de kat deze bel aan?

Er is nog lang geen reden om de oude slogan “Gaat u maar rustig slapen” boven water te halen.

Met vriendelijke groet.

Willy Waumans
Willy Waumans
Sinds 14-10-2014 CPAP
Masker Fisher & Paykel Eson Medium
Verwarmde slang Philips

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

16
Philips presenteert positieve eigen testresultaten apneu-apparaten

Philips concludeert uit grootschalig onderzoek naar zijn apneu-apparaten dat het gebruik van de omstreden eerste generatie Dreamstation-modellen waarschijnlijk niet leidt tot merkbare gezondheidsschade.

De producent van medische apparaten verklaarde dit woensdag in een persbericht. Het bedrijf doet daarin verslag van rapportages die vijf onderzoeksinstituten in opdracht van Philips hebben uitgebracht.


Hoe zit het met de 1000+ pagina's documenten met de testresultaten in opdracht van de FDA? die zijn nogsteeds niet vrijgegeven.
Ik vertrouw iets in opdracht van het bedrijf met de problemen niet echt. Noem het een onderbuikgevoel...

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

19
Vreemde voorlichting daar bij Philips. 🤔

Ik maak uit bovenstaande citaat op:
Twee derde van de Philips cpap apparaten zorgen voor schade, echter minder dan gevreesd. (maar toegegeven, toch wel schade!)
Deze schade is blijkbaar ingecalculeerd want voldoet aan de veiligheidsvoorschriften die voor deze apparaten zijn opgeschreven.
Er mag dus vanuit de veiligheidsvoorschriften enige schade ontstaan.

Het past Philips naar mijn mening beter om te zwijgen.
Zoek jezelf, vind jezelf, wees en blijf alleen jezelf.

Re: Ketensamenwerking voor omruil DreamStations

20
Zelfs met een ‘overdosis’ aan schuimdeeltjes is de kans op gezondheidsschade te verwaarlozen voor gebruikers van apneu-apparatuur van Philips, zegt het concern na anderhalf jaar onderzoek. bron: algemeen dagblad

en dan staat er dit op een andere website

De aanwezigheid van microplastics in menselijk longweefsel werd al in de jaren negentig van de vorige eeuw aangetoond door wetenschappers die longweefsel van kankerpatiënten onderzochten. Zij uitten hun bezorgdheid over het feit dat plastic vezels kunnen bijdragen aan een verhoogd risico op longkanker.

Onderzoek toonde aan dat plastic deeltjes in de longen aanwezig kunnen blijven, vooral bij mensen met longziekten. Wanneer de deeltjes in de longen blijven zitten, blijven ze daar waarschijnlijk lang zitten omdat ze bio-persistent zijn, wat tot ontstekingen kan leiden. Het maakt ook uit hoe lang de vezels zijn, omdat langere vezels schadelijker lijken te zijn.
bron: https://www.plasticsoupfoundation.org/2 ... oplastics/