Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

21
Beste Pneutje,

Nadat je 75 jaar oud bent geworden, moet je gekeurd worden bij vernieuwing van jouw rijbewijs. Dat kan tegenwoordig door de eigen huisarts.
Het rijbewijs van mijn vrouw moest 4 maanden voor haar 75e verjaardag vernieuwd worden. Ik was erg verbaasd dat ze geen eigen verklaring hoefde in te vullen.
Dus als jouw rijbewijs binnenkort vernieuwd moet worden, kan je naar jouw gemeentekantoor gaan om die vernieuwing aan te vragen. Doe dat een ruime drie maanden van tevoren, zonodig heb je dan de tijd om de (mogelijk) vereiste papieren in orde te krijgen.
Dus, als je geen eigen gezondheidsverklaring hoeft in te vullen, verder daar niet naar vragen.

Succes en houdoe,

Ben
Er is genoeg lucht op de wereld.
Maar blijkbaar kan je toch lucht tekort komen.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

22
Ik moest vorig jaar mijn rijbewijs verlengen. Ik kreeg daar via een brief melding van. Daarin stond vermeld dat ik geen gezondheidsverklaring in hoefde te vullen. Rijbewijs verlengen was daarna heel eenvoudig.

Meldt je het echter, dan ben je klos voor zeer lange tijd.

Groet RuudJ
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum
ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

24
Oei, nu vraag je me wat. Apneuers vergeten zoveel en dit wilde ik het liefst zo snel mogelijk vergeten.
Volgens mij van het CBR of van de gemeente en ik dacht zo 3 of 4 maanden van tevoren.

Groet RuudJ
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum
ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

25
Het RDW.

De instantie die belast is met de registratie en administratie van rijbewijzen is de RDW (Dienst Wegverkeer). Dit is tevens de organisatie van wie je, enige tijd voordat je rijbewijs verloopt, een melding krijgt dat je actie moet gaan nemen om in het bezit van een nieuw bewijs te komen. Ten behoeve van de verlenging van je rijbewijs moet je naar het gemeentehuis gaan. Het is niet nodig de herinneringsbrief mee te nemen.

M.vr.gr.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

28
Had ik dit draadje maar eerder gelezen!
Ik ben zo eerlijk geweest om op de eigen verklaring aan te geven dat ik apneu heb.
Gevolg is dat ik mijn groot rijbewijs maar voor 1 jaar krijg, en mijn gewoon rijbewijs voor 3 jaar.
Nou heb ik hier, en over de hele gang van zaken, wel een duidelijke mening over maar die zal ik (op dit moment) achterwege laten. Mijn eerste doel was te weten te komen of dit bij apneu gebruikelijk is (de genoemde termijnen voor het rijbewijs) en of het dus zin heeft om herkeuring aan te vragen of bezwaar aan te tekenen. Uit de reacties van de voorgangers hier begrijp ik dat dat weinig zin heeft. Is mijn conclusie juist?

Nog 2 opmerkingen:
- er wordt gevraagd of het melden van apneu bij de eigen verklaring wettelijk verplicht is, en er wordt gezegd dat dat niet het geval is. Ik betwijfel dat. Wellicht staat het niet met zoveel woorden in de wet, maar feit is en blijft dat gevraagd wordt de verklaring naar waarheid in te vullen. Ik denk dus dat als je dat niet doet, je bij een ongeval wel eens flink de pineut kan zijn.
- op zich ben ik het met die keuringen wel eens (want laten we eerlijk zijn, bij onbehandelde apneu wordt je op den duur een gevaar op de weg) maar dat zou volgens mij veel goedkoper en klantvriendelijker moeten / kunnen. Iets om door de Apneuvereniging eens op te pakken?

Groeten,
Martin

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

29
Even een reactie hierop.

Als je " vrijwillig " een eigen verklaring gaat invullen moet je dus alles naar waarheid in vullen, dus let op dit doe je dus vrijwillig, niemand zegt namelijk dat je een eigen verklaring moet in vullen als daar niet om gevraagd wordt.

Bij het verkrijgen van een rijbewijs voor de 1e keer, dan ben je verplicht een eigen verklaring in te vullen, daar hebben wij allemaal destijds mee te maken gehad en is nu nog steeds zo.

In het geval van diabetes is het namelijk niet wettelijk verplicht dit te melden als je al je rijbewijs had toen je later diabetes kreeg en dit gaat naar mijn mening ook op voor slaapapneu.

Ga je dus bij het verlengen van het rijbewijs dus zelf vrijwillig die eigen verklaring invullen, ja dan moet je alles naar waarheid invullen en mag je niets verzwijgen.

Ik heb 9 jaar geleden ook mijn rijbewijs verlengd toen ik toen net wist dat ik diabetes had en heb ik gewoon weer voor 10 jaar mijn rijbewijs gekregen.

En inderdaad voor zover ik daar een mening over mag geven zijn de behandelde apneu- ers onder ons veiliger op de weg dan de niet gediagnosticeerde slapers op de weg, en daar zijn er volgens mij heel wat van.

Ik ben dus volgend jaar aan de beurt voor verlenging en ga dit dus gewoon verlengen net als de vorige keer.
DeVilbiss Blue Auto Plus DV64E-G
Luchtbevochtiger
Resmed Mirage FX Nasal Mask
Lid Apneuvereniging sinds Januari 2013

En nu nog ademhalen

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

30
Pneutje schreef:
Als je " vrijwillig " een eigen verklaring gaat invullen moet je dus alles naar waarheid in vullen, dus let op dit doe je dus vrijwillig, niemand zegt namelijk dat je een eigen verklaring moet in vullen als daar niet om gevraagd wordt.
Dat snap ik maar dit gaat niet op bij het groot rijbewijs, zoals in mijn geval (als je dat tenminste wil behouden).

Groeten,
Martin

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

31
Het grote probleem van de eigen verklaring is de manier waarop vraag 1 is gesteld.
(1. Hebt u last van of last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?
Wil je eerlijk zijn, dan zou je deze vraag met ja moeten beantwoorden als je ooit flauw gevallen ben of iets dergelijks.
Maar naar mijn idee, als je een lange tijd (CBR gebruikt zelf een tijdvak van 3 maanden waarin jouw AHI lager is dan 15)
geen last meer hebt van abnormale slaperigheid en/of flauwvallen, je dan vraag 1 met nee zou kunnen beantwoorden.

Reëler zou zijn dat vraag 1 aangepast zal worden en er stukje tekst ingevoegd wordt. B.V. Hebt u last van of gedurende het laatste jaar last gehad van epileptische aanvallen, flauwvallen, aanvallen van abnormale slaperigheid overdag of andere bewustzijnsstoornissen?

Enkele jaren geleden is deze materie aan de orde geweest in Tros Radar waarbij een aanwezig kamerlid beloofde om vragen aan de minister te stellen. Navraag leverde mij dit antwoord op.
Tot voorkort moesten iedereen met een dergelijke aandoening elke drie of vijf jaar gekeurd worden. Nu is het zo dat bij een stabiele aandoening iemand nog één keer gebeurd hoeft te worden en wanneer het een stabiel beeld is vervallen daarna de extra keuringen.
Ook ik heb nu nog steeds een probleem met het verlengen van mijn rijbewijs vanwe die vraag 1. Ik moet minstens 4 maanden voor de verloop datum al beginnen met bij mijn longarts een schriftelijke verklaring te vragen. En daarna met de vragenlijst naar mijn huisarts die de keuring verricht. Na het opsturen van de nodige documenten komt er een spannende tijd met afwachten of de gegevens voldoende zijn en of ik op tijd mijn nieuwe rijbewijs zal hebben.
De laatste keer was mijn rijbewijs 3 jaar geldig en eind dit jaar moet ik weer opnieuw verlenging aanvragen.

Voor vrachtwagen en bus chauffeurs wordt het rijbewijs slechts één jaar verlengd. Dat is best een kostbare aangelegenheid.

Helaas kan de apneu vereniging aan deze gang van zaken niks doen om een en ander veranderd te krijgen.

Houdoe,

Ben
Er is genoeg lucht op de wereld.
Maar blijkbaar kan je toch lucht tekort komen.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

32
Ik heb in december vorig jaar voor het eerst een rijbewijs B aangevraagd in België. Heb toen niet echt stilgestaan bij het feit dat OSAS een criterium kon zijn om rijongeschikt verklaard te worden, inzonderheid omdat ik al 3 jaar zeer goed onder controle ben (AHI tussen 0 en 1 met CPAP, overigens voorheen 35 zonder CPAP).

Ik ben zelf huisarts en in mijn opleiding tot (huis)arts is er nooit melding gemaakt van rijongeschiktheid voor OSAS. Enkel voor diabetes, epilepsie en hart- en vaatziekten was mij dit gekend. En dan is het meestal de specialist die beslist.

Ben er toevallig vorige week achter gekomen dankzij een informatiebrochure die in de lokale huisartsenkring verstuurd werd met oog op info voor patiënten. In België ben je enkel de eerste maand na opstarten van therapie rijongeschikt.

Omdat ik dus in december aangaf in mijn eigen verklaring rijgeschikt te zijn ondanks voorgeschiedenis van OSAS ben ik mij toch zorgen gaan maken. Had ik dit moeten melden (en heb ik dus valsheid in geschrifte gedaan)? Had ik een rijgeschiktheidsattest moeten bekomen (die in België voor OSAS bovendien levenslang is)? Ik heb vandaag naar het ziekenhuis gebeld en daar wist men mij te vertellen dat dit eigenlijk alleen voor chauffeurs geldt. Voor bestuurders rijbewijs B niet en aangezien ik goed onder behandeling ben mag ik in de eigen verklaring dus aanduiden dat ik rijgeschikt ben (zonder attest nodig te hebben).

Blijf het toch dubieus vinden. Ik ben overigens rijgeschikt, dat daar niet van. Mocht ik naar de keuring moeten zou ik zeker goedgekeurd worden. Maar toch heb ik zo mijn twijfels over die eigen verklaring. Echter, als het ziekenhuis zegt dat ik die gewoon kan invullen en de specialist nooit melding gemaakt heeft van rijongeschiktheid (en dit zo te horen ook bij nieuwe patiënten niet doet), maak ik mij dan niet onnodig zorgen?

Ook de verzekering heeft nooit naar medische aandoeningen gevraagd en in de polis is enkel te vinden dat niet uitbetaald wordt bij ongeldig rijbewijs of intoxicatie. Een ongeldig rijbewijs kun je hebben als je liegt op je eigen verklaring, maar volgens het ziekenhuis lieg ik dus niet als ik die eigen verklaring voor akkoord teken. Dus kan de verzekering mij ook niets maken in geval van betalingsproblemen.

Blijf het toch maar allemaal wat vaag en onduidelijk vinden. Intussen heb ik mijn rijbewijs wel nodig dus zal verder blijven rijden. Het mag immers van de arts en het ziekenhuis (ondanks dat ze het dus niet geattesteerd hebben). In geval van problemen kan ik hoe dan ook met mijn medisch dossiers bewijzen dat ik al meer dan drie jaar perfect onder controle ben en dat er vanuit mijn gezondheid geen enkel gevaar voor de rijvaardigheid bestaat. Laten we hopen dat het zover niet hoeft te komen.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

33
Helmus, In Nederland geldt voor particulieren 2 maanden en voor beroepsverkeer 3 maanden dat men na de start van een therapie onder de 15 stops per uur moet zitten en daarna mag men weer rijden. Dus 15 per uur is hier de grens.

Overigens is over het wel of niet mogen rijden nog veel onduidelijkheid. Het is niet verplicht om te stoppen met rijden, maar je moet natuurlijk wel bij jezelf nagaan of het verstandig is om door te gaan.

Overigens bij een goed behandelde Apneu zoals bij jou, zou ik mij geen zorgen maken.

Ik maak mij meer zorgen over het feit dat er zoveel mensen met Apneu rond rijden zonder op de hoogte te zijn, dat zij aan Apneu lijden.

Groet RuudJ
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum
ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

34
Ruud J, schreef:Overigens is over het wel of niet mogen rijden nog veel onduidelijkheid. Het is niet verplicht om te stoppen met rijden, maar je moet natuurlijk wel bij jezelf nagaan of het verstandig is om door te gaan.
Ik maakte mij vooral zorgen om het feit dat ik een gezondheidsverklaring mogelijk ten onrechte als rijgeschikt had ingevuld (zonder de nodige papieren). Maar het ziekenhuis heeft mij dus gezegd dat ik die verklaring gewoon mag ondertekenen zonder bijkomende attesten. Dat maakt dat deze regelgeving er voor mij allemaal maar wat vreemd uit ziet. En niet alleen voor het rijbewijs, wat in het geval van een levensverzekering, schuldsaldoverzekering e.d.. Had mij totaal nooit gerealiseerd dat OSAS daar invloed op kon hebben. Ik zie het juist als iets positiefs. Dankzij mijn CPAP-behandeling ben ik juist géén gevaar op de weg. Het is het bewijs dat ik itt andere weggebruikers wél uitgerust op de baan rijdt (ook nog eens te bewijzen aan de slaaprapporten van mijn Resmed).

Je zou maar vrachtwagenchauffeur zijn of op enige andere manier afhankelijk van je auto voor je inkomen. Je zal wel twee keer nadenken als je huisarts je voorstelt om een slaaponderzoek te doen. Gevaarlijke situaties zo!

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

35
Ik denk dat er hier antwoorden/adviezen gegeven worden die puur gebaseerd zijn op basis van de nederlandse regels. U heeft het over het aanvragen van een Belgisch B-rijbewijs en in Belgie kunnen de regels anders zijn, dus misschien minder streng of zelfs strenger dan in Nederland. Dus u doet er goed aan navraag te doen naar de Belgische regelgeving.
Waar het in de Nederlandse praktijk op aankomt is de volgende situatie : de verzekerde lijdt aan apneu en raakt betrokken bij een verkeersongeval en zijn verzekeringsmaatschappij zou moeten gaan betalen. Indien de apneu onbehandeld is of boven bepaaldes waarde uitkomt die de verzekerde verzwegen heeft, kan het zijn dat de verzekeringsmaatschappij schade gaat proberen te verhalen op de eigen verzekerde of weigert die een uitkering te doen in het kader van bijvoorbeeld all-risk of inzittendenverzekering. Mvrgr Wilbert16

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

36
Inmiddels heb ik via internet de Belgische regelgeving aangetroffen: Deze regeling houdt in:
1. iemand met pathologische somnolentie of bewustzijnstoornissen tgv het slaapapneusyndroom is niet rijgeschikt.
2. iemand met een slaapapneusyndroom kan rijgeschikt worden verklaard 1 maand na het instellen van een succesvolle behandeling.
3.De geldigheidsduur van de rijgeschiktheid bedraagt maximum 2 jaar, is de persoon na deze periode nog steeds vrij van stoornis kan een rijgeschiktheid zonder beperking van de geldigheidsduur worden afgeleverd.

Deze regelgeving is op grond van de Europese Richtlijn van 10 augustus 2016 aangepast.

Opdeling in 2 categorien :

Categorie 1 ( particulieren)
onbehandeld: Niet rijgeschikt
bij 1e controle en na >1 maand adequate behandeling: rijgeschikt, maar adequate behandeling en therapietrouw dient te blijven en controle binnen maximaal 2 jaar; na 2 jaar adequate en blijvende behandeling en therapietrouw: rijgeschikt voor onbepaalde tijd.

Categorie 2 ( beroepschauffeurs).
onbehandeld: niet rijgeschikt.
Bij 1e controle etc. controle binnen maximaal 1 jaar; na 1 jaar adequate en blijvende behandeling en therapietrouw : rijgeschikt voor 5 jaar voor personen jonger dan 50 jaar en 3 jaar voor personen vanaf 50 jaar.

Voor mij is dit een veel redelijker regeling dan die het CBR hanteert. Laat de Apneu vereniging zich inzetten bijv. via aIIe kamerleden om de Belgische regeling ook in Nederland ingevoerd te krijgen. Persoonlijk denk ik dat deze regeling zeker zal zorgen voor een grotere verkeersveiligheid; rijbewijsbezitters zullen sneller deze regeling accepteren en naleven, dan de huidige starre CBR-regeling.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

37
Mijn rijbevoegdheid moet ook verlengd worden en heb de eigen verklaring, de keuringsgegevens van de huisarts en een verklaring van mijn longspecialist reeds opgestuurd. Ik heb tot nu toe twee keer een verlenging van 3 jaar gekregen. Nadeel is dat inmiddels het tijdstip van verlenging totaal 3 maanden is naar voren geschoven zodat ik effectief geen rijbewijzen had die ook 3 jaar gebruikt konden worden.
De regeling zoals in Belgie wordt gehanteerd is veel minder belastend dan de CBR methode en waarschijnlijk niet zo kostbaar.

Ik zou er dan ook een grote voorstander van de regeling zoals in Belgie wordt toegepast. Als dat inderdaad een Europeese regeling is, dan zou die ook in Nederland toegepast moeten worden.

Overigens heb ik nu ruim 16 jaar een cpap en heb aantoonbaar een jaar gemiddelde AHi van minder dan 3. Dus je zou toch zeggen dat het wel zou kunnen.

Houdoe,

Ben
Er is genoeg lucht op de wereld.
Maar blijkbaar kan je toch lucht tekort komen.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

38
Het CBR dat valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Infrastructuur (Verkeer), maakt de kwestie nodeloos moeilijk. Belgie heeft in 2016 de regeling geactualiseerd/gemoderniseerd. Als de rijbewijsbezitter met apneu zich succesvol laat behandelen en therapietrouw is, waarom moet dan het CBR er nog tussen zitten, vaak als een orakel van Delphi met de nodige missers dat voor turbulentie/onrust en kosten zorgt voor mensen die door hun ziekte al veel kosten moeten maken en veelal al minder arbeidsgeschikt zijn en minder inkomen hebben. Daarom: Apneuvereniging, trek aan de bel via kamerleden, consumentenprogramma's; laat zien dat wij Nederlanders weer eens iets hebben kunnen opsteken van de Belgen. Na WOII zijn we toch ook samen opgetrokken met de Belgen en Luxemburgers als Benelux, dat model heeft gestaan voor de Europese verdergaande samenwerking etc. Waar een wil is, is een weg. Groet, Wilbert16

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

39
11) Heeft u weleens overdag last gehad van abnormale slaperigheid? (staat op de lijst in het blauw gedrukt)
dit is nu (ik denk de nieuwe) vraag op de vragenlijst.


Vul ja in als u weleens overdag zo veel slaap kreeg, dat het u echt niet lukte om wakker te blijven. Denk daarbij aan ziekte als slaapapneu en narcolepsie.

Bij JA krijg je dan de subvragen ( staan in het zwart)
de A en B
11a) Heeft een arts slaapapneu (OSAS) bij u vastgesteld?
11b) Heeft een arts narcolepsie of hypersomnolentie bij u vastgesteld?

Kon ik met een gerust hart en eerlijk invullen NEE.
groetjes Pauline
ik heb een Res Med air sense 10, en een masker van Res Med Wisp.
http://www.cpap.nl/c-698316/resmed/