Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

41
hier op deze lijst staan de sub antwoorden in het zwart er onder, maar op de originele lijst komen die pas te voorschijn als je op deze vraag JA hebt geantwoord. Ik moest de lijst dus invullen en heb terdege eerst deze vragenlijst en andere adviezen bestudeerd. Bedankt in ieder geval. Van slaperigheid achter het stuur nooit last gehad, gelukkig dus.
groetjes Pauline
ik heb een Res Med air sense 10, en een masker van Res Med Wisp.
http://www.cpap.nl/c-698316/resmed/

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

42
Het blijft toch een lastig onderwerp de eigen verklaring: ik heb deze naar eerlijkheid ingevuld "ja, ik heb ooit last gehad van in slaap vallen" en de subvraag over osas beantwoordt met ja (ik heb de diagnose).
Ik heb al bijna 10 jaar een Cpap en het aantal stops is minder dan vijf.
Ik ben een aantoonbaar trouwe Cpap gebruiker.
Toch inderdaad "de molen in" en sinds de ontvangst van de longarts gegevens op 20 april bij het cbr nog steeds wachtende op antwoord. Mijn rijbewijs b/e is inmiddels begin april verlopen. Gelukkig niet nodig om te werken maar wel lastig.
Vraag: is er kans dat de Nederlandse regels aangepast gaan worden aan de Europese regels.
Wie heeft daar meer informatie over?

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

43
De wachttijd bedraagt nog steeds 4 tot 6 maanden nadat de arts de verklaring heeft opgestuurd (of digitaal ingediend). Mocht u de verklaring eerder krijgen dan vernemen wij dat graag, dan is er bij het CBR kennelijk een verbetering opgetreden.

Waar heeft u gelezen dat de Europese regelgeving wat betreft het rijbewijs anders is dan in Nederland? Een lidstaat kan daar meestal ruim de tijd voor nemen en eerlijk gezegd verwacht ik niet dat Nederland daar haast mee zal maken.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

44
Reactie op vraag van RuudM:

Dit is wat ik gelezen heb over het Vlaamse officiële standpunt.
In België heeft men daadwerkelijk de wet aangepast aan de Europese richtlijn van 10 augustus 2016.

Heeft iemand van de apneuvereniging de mogelijkheid om hier dieper in te duiken. Als er een Europese richtlijn is zal Nederland hier toch ook aan moeten voldoen denk ik. Vooral het stukje "na 2 jaar adequate behandeling rijgeschikt voor onbepaalde duur" vind ik heel interessant.

**** citaat *****
Wijziging Wet op het Rijbewijs op 10 augustus 2016
De Belgische Wetgeving op het Rijbewijs van 23 maart 1998, werd aangepast aan de Europese Richtlijn op 10 augustus 2016

Rijgeschiktheid slaapapneupatiënten: van toepassing bij patiënten met matig tot ernstige slaapapneusyndroom mét pathologische slaperigheid. Voor de pathologische slaperigheid zijn er geen objectieve criteria vastgelegd, ze wordt beoordeeld door de arts. (Pathologisch betekent ziekelijk, naar een ziekte (aandoening) verwijzend, een slaperigheid als gevolg van te weinig slaap is niet pathologisch)

Categorie Onbehandeld Bij eerste controle
na >1 maand adequate behandeling Bij controle op lange termijn
1
(particulieren) Niet rijgeschikt Terug rijgeschikt voor max. 2 jaar Na 2 jaar adequate behandeling:
Rijgeschikt voor onbepaalde duur
2
(beroepschauffeurs) Niet rijgeschikt Terug rijgeschikt voor max. 1 jaar Na 1 jaar adequate behandeling:
Rijgeschikt voor 5 jaar (<50 jaar)
Rijgeschikt voor 3 jaar (≥50 jaar)
Voorwaarde: Vrij van de stoornissen of de anomalieën. Adequate medische opvolging en therapietrouw zijn vereist.

Definities:

Matig slaapapneusyndroom: AHI tussen 15 en 29 (keuze cut-off op basis van EU Richtlijn 2014/85/EU)
Ernstig slaapapneusyndroom: AHI ≥30 (keuze cut-off op basis van EU Richtlijn 2014/85/EU)

** einde citaat **

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

47
JaantjeHoekema schreef: 01 jun 2019, 22:37 Heeft iemand van de apneuvereniging de mogelijkheid om hier dieper in te duiken.
...op basis van EU Richtlijn 2014/85/EU
U vraagt, wij draaien :grin:
Citaat uit de richtlijn:

"...Tal van recente studies en onderzoeken bevestigen dat het obstructieve slaapapneusyndroom een van de grootste risicofactoren is voor ongevallen met motorrijtuigen. Deze aandoening mag dan ook niet langer worden genegeerd in het kader van de rijbewijswetgeving van de Unie".

Kennelijk werd apneu tot 2014 in de wet- en regelgeving van de lidstaten genegeerd. Er is daarom op 1 juli 2014 een aanvulling gemaakt met betrekking tot het obstructief slaapapneusyndroom in de oorspronkelijke EU-richtlijn uit 2006 (zie link voor details). Deze wijziging van de EU-richtlijn is op 4 mei 2015 in Nederland bijgewerkt (zie link).

Er geldt een grenswaarde van AHI <15.

Zoals het uiteindelijk dan in de Nederlandse wet- en regelgeving is opgenomen onder paragraaf 7.3:

7.3.1.1. Rijbewijzen van groep 1 (red.: A,B,T)

Personen met obstructief slaapapnoesyndroom (OSAS) kunnen geschikt worden verklaard als op basis van een specialistisch rapport blijkt dat gedurende ten minste twee opeenvolgende maanden adequate behandeling plaatsvindt. Onder adequate behandeling wordt in dit verband verstaan: een Apneu-Hypopneu-Index (AHI) van kleiner dan 15 per uur, beoordeeld door een specialist met ervaring op het gebied van slaapgerelateerde stoornissen. Voor personen met hypertensie geldt tevens paragraaf 5.3.
Als de specialist ondanks de adequate behandeling blijft twijfelen aan de rijgeschiktheid kan het CBR voor een juiste oordeelsvorming zonodig de deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid (van de desbetreffende afdeling van het CBR) inschakelen om de geschiktheid vast te stellen. Het CBR heeft hiervoor een uitvoerig protocol.
De geschiktheidtermijn is de eerste keer een jaar. Indien uit een specialistisch rapport vervolgens een blijvende adequate behandeling blijkt, is de maximale geschiktheidtermijn drie jaar.


7.3.1.2. Rijbewijzen van groep 2 (red.: C, D, E)

Personen met obstructief slaapapnoesyndroom (OSAS) kunnen geschikt worden verklaard als op basis van een specialistisch rapport blijkt dat gedurende ten minste drie opeenvolgende maanden adequate behandeling plaatsvindt. Onder adequate behandeling wordt in dit verband verstaan: een Apneu-Hypopneu-Index (AHI) van kleiner dan 15 per uur, beoordeeld door een specialist met ervaring op het gebied van slaapgerelateerde stoornissen. Voor personen met hypertensie geldt tevens paragraaf 5.3.
Als de specialist ondanks de adequate behandeling blijft twijfelen aan de rijgeschiktheid kan het CBR voor een juiste oordeelsvorming zonodig de deskundige op het gebied van de praktische geschiktheid (van de desbetreffende afdeling van het CBR) inschakelen om de geschiktheid vast te stellen. Het CBR heeft hiervoor een uitvoerig protocol.
De geschiktheidtermijn is maximaal een jaar.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

48
Dan lijkt het mij in België beter geregeld.

Categorie Onbehandeld Bij eerste controle
na >1 maand adequate behandeling Bij controle op lange termijn
1
(particulieren) Niet rijgeschikt Terug rijgeschikt voor max. 2 jaar
Na 2 jaar adequate behandeling: Rijgeschikt voor onbepaalde duur
2
(beroepschauffeurs) Niet rijgeschikt Terug rijgeschikt voor max. 1 jaar

Na 1 jaar adequate behandeling:
Rijgeschikt voor 5 jaar (<50 jaar)
Rijgeschikt voor 3 jaar (≥50 jaar)


Voorwaarde: Vrij van de stoornissen of de anomalieën. Adequate medische opvolging en therapietrouw zijn vereist.

Alleen die voorwaarde, wat noem je in België dan Vrij van ? 0 of lager dan 15 per uur?
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum
ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

49
Dat zal vermoedelijk ook AHI < 15 zijn, het staat in de richtlijn.

En ja hoor..... vandaag, 3 juni 2019 te horen op de radio: de wachttijden bij het CBR voor de gezondheidsverklaring lopen nog meer op dan de 4 tot 6 maanden. Hou er dus rekening mee als je tot 'de doelgroep' behoort! 10 Maanden is natuurlijk wel heel extreem maar omdat iedereen nu kennelijk een aanvraag indient vanwege de problemen worden die problemen natuurlijk ook weer groter.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

50
Update: CBR heeft nog steeds een achterstand voor uitgifte verklaringen.

Enkele citaten:
- Uit interne berichten van de directie en de OR aan het personeel blijkt dat het CBR een financieel zwaar jaar tegemoet gaat.
- In het meest gangbare scenario liggen er in januari 2020 bijna 200 duizend dossiers in plaats van de normale 35 duizend.
- Een van de problemen is dat het CBR eerst artsen ontsloeg en pas daarna het nieuwe ict-systeem ging testen. Daarna bleken er toch weer artsen nodig te zijn, die op de krappe arbeidsmarkt niet meer te vinden waren.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

51
Artsen die kunnen helpen met het wegwerken van de keuringsaanvragen liggen m.i. voor het oprapen. De minister heeft gepensioneerde artsen opgeroepen om te komen uithelpen. Dat gaat niet, want gepensioneerde artsen missen een BIG-registratie, die ze bij pensionering hebben moeten inleveren.
Een oplossing kan zijn: gebruik beveiligde internetverbindingen en laat artsen in het land thuis of op hun werk de papieren keuringen doen, want het is in feite papierwerk.Daarvoor hoeven ze niet naar Rijswijk te reizen Specialisten die voor het CBR keuringen doen kunnen hun rapporten ook via een beveiligde verbindingen aanleveren; dit is intussen algemeen bekend.
De meerwaarde van Alex. Pechthold die al gezegd heeft het bij het CBR kalmpjes aan te gaan doen, zie ik niet direct zitten.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

52
Ook ik ben bij de rijopleiding C door een keuringsarts gekeurd, zelf betaald notabene. Uitslag OK. Direct tijdens de keuring digitaal ingevoerd in het systeem van het CBR. En vervolgens twee maanden wachten. Uiteindelijk geeft het CBR ook goedkeuring, goh.
Waarom is die eerste stap niet voldoende? Wie het weet mag het zeggen...

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

53
RuudM schreef: 24 okt 2019, 18:53Waarom is die eerste stap niet voldoende? Wie het weet mag het zeggen...
Keuringsartsen kunnen fouten maken. Mijn moeder is eens door zo'n keuringsarts gekeurd voor haar rijbewijsverlenging. Goedgekeurd, maar hij was nogal wat tests vergeten op het formulier in te vullen en kwam verstrooid en eigenzinnig over. Meegebrachte urine spoelde hij door de gootsteen in plaats van eerst te testen. Een paar weken later dus een telefoontje van het CBR dat de keuring opnieuw moest.

Je wordt niet goedgekeurd door de keuringsarts, maar door het CBR op basis van feiten die verzameld zijn door de keuringsarts.
Lucht! - isbn 9789491439513

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs EN DAN ?

54
Voorzover mijn oplossing voor het tekort aan keuringsartsen in Rijswijk bij het CBR niet duidelijk uit de verf is gekomen, hier even een aanvulling. Als bijv. de keuringsformulieren van 75+ door keuringssartsen compleet zijn ingevuld en verwerkt zijn door het CBR is een van de hoofdproblemen, dat bij het CBR te weinig artsen werken. Contracteer dan in het gehele land voldoende praktiserende artsen die thuis of in hun praktijk digitaal de keuringsrapporten krijgen aangeleverd en daar de keuringen doen voor de CBR-artsen en dan hun conclusies weer digitaal naar het CBR insturen, waar ermee verder gewerkt kan worden. We leven toch in een digitaal tijdperk, waar je toch ook thuis digitaal kunt werken. Dus een tekort aan artsen in Rijswijk is geen argument om de kwestie niet snel op te lossen.
In 2009 waren er al structurele problemen bij het CBR en schreef de Nationale Ombudsman er al een rapport over. Conclusie: een aantal ministers van oa. verkeer hebben dit onderdeel van hun werk laten sloffen, terwijl meer dan 10 miljoen Nederlanders een rijbewijs hebben, dat weleens aan vernieuwing toe is.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

55
Met de angst in ons lijf gingen mijn vrouw en ik (beiden slurfers en beiden toe aan het verlengen van het rijbewijs) zojuist met versgemaakte pasfoto's gemeentehuiswaarts.
Het Formulier! :grimacing:
Nu, zo hadden we vooraf besloten, komt het Grote Liegen.
Wij gaan niet invullen dat we apneu hebben.
Niet nu we er voor behandeld worden en er geen last meer van hebben.
We waren er klaar voor.
Kom maar op met die eigen verklaring.

Wel, het enige formulier dat we moesten tekenen was het aanvraagformulier.
Volgende week het nieuwe rijbewijs afhalen.
Geen vragenlijst gezien.
"[color=#005C84]Er bestaan geen eindes. Er zijn alleen nieuwe beginnen.[/color]" (Menno M.)

Mijn colums verzameld op een blog: https://zeemanaanwal.blogspot.com/

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

56
Menno, ik kreeg een bericht thuis dat ik mijn rijbewijs moest verlengen en dat er geen reden bekend was om een Eigen Gezondheid Verklaring in te hoeven vullen. Dus dat was snel klaar.
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum
ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

57
Zouden verschillende gemeenten dan verschillende regels hanteren daarin?
Wij hebben ook geen brief gehad dat het tijd was om te verlengen.
Dat hebben we gewoon zelf spichtig in de gaten gehouden.

Maar buiten dat:
Hoe zouden ze moeten wél moeten weten dat er een reden toe was?
Die informatie kan toch alleen van de betrokkene zelf komen?
Hoe zeggen ze dat in Amerika?
"Don't know, don't tell", ofzo?
"[color=#005C84]Er bestaan geen eindes. Er zijn alleen nieuwe beginnen.[/color]" (Menno M.)

Mijn colums verzameld op een blog: https://zeemanaanwal.blogspot.com/

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

58
Ik kom dit topic toevallig tegen, maar niemand heeft mij ook maar iets vertelt over het melden van de apneu. Ik heb ook bijna geen slaperigheid in de auto, ook niet voor de behandeling. Wel eens gehad natuurlijk, maar ja wie heeft er niet eens een slechte nacht. Daarbij gaf de arts die mij de CPAP voorschreef ook al aan dat een ahi van 21.4 niet ernstig genoeg was om te behandelen, omdat de slaapkwaliteit goed uit de test kwam.

Tja, en ook al 12 jaar schadevrij en 40k kilometers in het jaar. Ik denk dat het wel meevalt.

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

59
een ahi van 21.4 niet ernstig genoeg was om te behandelen, omdat de slaapkwaliteit goed uit de test kwam????
In welke wereld leeft deze arts? Sowieso hanteert het CBR een grens van 15 adem stops per uur, bij de start van de cpap behandeling om niet te gaan rijden zolang dit niet gemiddeld onder de 15 per uur uitkomt in 2 maanden of 3 maanden als beroepschauffeur.
Groet RuudJ
Medewerker AV-Kenniscentrum
ADEM BEWUST, WANT HET LEVEN DUURT MAAR KORT.
Bent u al lid van onze Apneuvereniging? €32,50 / Incasso €30,00/Jaar
Word lid en ontvang 4X het Apneu Magazine + 10X het Apneu bulletin per jaar

Re: eigen verklaring invullen voor rijbewijs

60
@RuudJ haha ik dacht ik kan wel weer fel van leer trekken maar ik doe dat al zo vaak :P Maar inderdaad dat dus.
Dwarrelpoot schreef: 22 jan 2022, 10:06 omdat de slaapkwaliteit goed uit de test kwam.
Wat betekent dat precies in termen van diagnostiek en cijfers. Daar ben ik nieuwsgierig naar!
Na 3 jaar strijden eindelijk de diagnose UARS
Dit onderschrift is een eerbetoon aan zij die nog in stilte lijden omdat hun artsen volhouden dat het "tussen de oren" zit
Dreamstation BiPAP AutoSV, ResMed AirFit F30i