CBR en Minister gedragen zich on-Europees

1
Komt een Nederlander met een in Duitsland in 2016 afgegeven BE rijbewijs in 2018 in Nederland wonen en is hij dan 74 jaar oud dan mag hij ongehinderd nog 13 jaar in Nederland rijden want het Duitse rijbewijs is 15 jaar geldig na uitgifte en volgens de site van de RDW mag je hier in Nederland er nog 15 jaar na uitgifte rechtsgeldig mee rijden. Dus deze Nederlander krijgt privileges tot zijn 87e levensjaar.
In normaal nederlands heet dat ongelijke behandeling of discriminatie. Was hij uit Belgie afkomstig dan was zijn Belgisch rijbewijs geldig tot zijn 80e. Dus Den Haag is verkeerd bezig. De zuiderlingen noemen dit ook wel : ze zijn daar roomser dan de paus.