Rijbewijskeuring voor senioren, de 75+ APK

1
In mijn bekendenkring tref ik goedwillende meedenkende burgers aan op diverse terreinen. Zo ook een senior huisarts, die al sinds 2004 beleidsbepalende personen helpt bij het ontwikkelen van eigentijdse keuringsmethoden voor senior weggebruikers.

Hieronder volgt zijn voorstel, waarop hij zelfs nooit bericht van ontvangst heeft ontvangen.


Aan plaats, nov-2013

Dr……… Gezondheidsraad Den Haag

Betreft: Rijbewijskeuring voor senioren, de 75+ APK.

Geachte dr………,

In 2004 heb ik al een voorstel voor een andere opzet van de rijbewijskeuring voor senioren opgestuurd naar verkeers-minister Peys en enkele kamerleden. Bij nieuwe bewindhebbers heb ik dit herhaald. De kern van mijn voorstel is stoppen met de nutteloze medische keuringen en het invoeren van een “rijtest” oftewel “proefrit” afgenomen door een onafhankelijke, hiervoor gecertificeerde instructeur. Hierbij wordt vooral gelet op zaken die wel van belang zijn, namelijk reactievermogen, basale rijvaardigheid en kennis van de verkeersregels. En niet op bijzaken zoals inparkeren en manoeuvreren op de vierkante meter. Het moet een praktische, niet al te strenge en betaalbare test zijn.

75-plus APK bij 75+ vanaf 80e elke 2 jaar
herkansing controle / handhaving door CBR of politie
* medische verklaring? zo nodig medische keuring * oogtest bij opticiën ? Zo nodig onderzoek oogarts steekproefsgewijze controle * eventueel vrijwillige voorbereiding bij rijschool * rijtest 30 minuten de examinator heeft een specifieke CBR-cursus gevolgd en is gecertificeerd. * afmelding na de test bij CBR via de computer en steekproefsgewijze controle zoals bij de auto-APK *aantekening in rijbewijs dat de test met goed gevolg is afgelegd. *advies voor bijscholing zo nodig . * 1 x herkansing mogelijk via “ CBR-examinator” * bij falen: advies en begeleiding (nazorg). *goede controle op aantekening in rijbewijs en duidelijke sancties. *politie krijgt inzage in het centrale register “75-plus APK”.

Als 75-jarige kom ik zelf ook in aanmerking voor de 75+ maatregelen. Ik heb reeds 55 jaar een rijbewijs en zit regelmatig op de weg, weet dus waar ik over schrijf.

Het verkeer wordt steeds drukker, het aantal 75+ verkeersdeelnemers stijgt. En daarmee stijgt het aantal -gelukkig een gering percentage- dat een gevaar is voor zichzelf en de andere weggebruikers. Als oud-huisarts kan ik volmondig beamen dat de huidige medische keuring meestal een duur betaalde schijnvertoning is. Een betaalbare rijtest zou hiervoor in de plaats moeten komen, eventueel aangevuld met een medische verklaring en oogonderzoek door een opticien. Verzekeringen zouden, bijvoorbeeld via een premiereductie,op vrijwillige basis mee kunnen betalen aan een deel van de individuele kosten. Verbetering van de verkeersveiligheid kan grote besparingen opleveren. Het is belangrijk dat senioren actief en mobiel blijven.

Einde van dit schrijven van deze arts.


Het simpele feit dat deze arts zelfs geen reactie ontving betekent waarschijnlijk, dat alles moet lopen via regeringsmeerderheden en zelfs dan moet wachten op een slagingskans.
Betekent dit dan ook dat de eiland-mentaliteit van de Engelsen ook wortel heeft geschoten in Haagse kringen. ?
U ziet : waarschijnlijk is alles wat wij aandragen op dit forum voor beleidsbepalers, water naar de zee dragen.

Re: Rijbewijskeuring voor senioren, de 75+ APK

2
Het wordt nog veel ernstiger vanaf 1 januari 2020.
Vaarbewijzen worden verstrekt door het instituut VAMEX.
Deze verantwoordelijke minister van Infrastructuur heeft besloten dat vanaf 1 januari as de VAMEX met al haar activiteiten moet stoppen en het CBR al de taken overneemt, dus ook de keuringen. Wie snapt dit nog. Wie had allang keuringen moeten ondergaan ?