Rijbewijskeuringen, stelselherziening is waarschijnlijk

1
Het ministerie bekijkt of een overstap naar een risicogeörienteerde aanpak niet beter werkt dan een aanpak bijvoorbeeld op basis van leeftijd.Halverwege 2020 moet duidelijk zijn of een stelselherziening er komt en welke vorm dit moet krijgen.

Het onderzoeksburo AEF heeft een analyse gemaakt van het rijbewijsstelsel in andere Europese landen en ook vergelijkingen gemaakt met de Europese voorschriften.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveikigheid (SWOV) gaat nu aan de hand van die analyse van AEF opties schetsen voor een stelselherziening in Nederland. De resultaten moeten er volgend jaar zomer liggen. Pas dan bekijkt de minister hoe en of het stelsel in Nederland daadwerkelijk wordt aangepast.

Nu deze ontwikkeling zich gaat voordoen ligt er een optimale kans voor de Nederlandse Apneuvereniging zich in te zetten voor haar leden en te gaan lobbyen om gedaan te krijgen dat de keuringen voor apneupatienten identiek worden met die voor de Belgen.
Waarvoor heb je anders een Nederlandse vereniging van Apneupatienten met eigentijdse ambities.
Fijne feestdagen en een zeer voorspoedig 2020 ! Wilbert16

Re: Rijbewijskeuringen, stelselherziening is waarschijnlijk

3
Beste Tanja,

De gedeeltelijke tegemoetkoming aan de 75 plussers met de administratieve verlenging danken we vooral aan het 2e kamerlid Wytske de Pater-Postma. Zij heeft zich nu in december in de 2e Kamer sterk gemaakt voor afschaffing van zinloze automatische herkeuringen door medische specialisten na 1, 3 en 5 jaar.

Mijn tip: laat degene, die namens de vereniging zich sterk maken voor overname van het Belgische systeem ook met haar contact zoeken.

Met vriendelijke groet,
Wilbert16

Re: Rijbewijskeuringen, stelselherziening is waarschijnlijk

5
Na 23 jaar voor het CBR als intern arts gekeurd te hebben vertrekt Wim van Os uit pure onvrede met het huidig keuringsbeleid bij het CBR en doet in het NRC zijn verhaal :
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/12/ee ... g-a3983692

Alles wordt afhankelijk gesteld van keuringen door medische specialisten.

Dit is een algemeen verschijnsel in Nederland. Rechters, ambtenaren en politici, verschuilen zich te vaak achter deskundige commissies en deskundige specialisten en branden op die manieren zelden hun vingers.

Voor echte veranderingen moeten zaken eerst of volledig vastlopen of is flinke politieke moed en wil nodig.

Ik hoop dat stelselherziening er nu eindelijk gaat komen, ook voor apneupatienten

Groet, Wilbert 16.