O2 Ring data importeren in OSCAR

1
Ik heb een O2 Ring gekocht om mijn zuurstof en hartslag te meten in mijn slaap. Mijn zuurstof zakt behoorlijk bij OA's en CA's die langer duren. Dat zuurstof tekort is natuurlijk niet goed voor je gezondheid en ik ga (zodra ik een nieuw masker ontvangen heb) de O2 Ring data combineren met mijn CPAP data in OSCAR. Mijn doel is om te kijken in hoeverre mijn CPAP instellingen bijdragen aan minder zuurstof dalingen. De CPAP behandeling werkt natuurlijk ook en heeft een gunstig effect op de zuurstofdalingen, maar... Meten is weten! Wellicht is er nog meer resultaat te behalen. Eerst maar eens een masker dat niet lekt.
O2 Ring data importeren in OSCAR
Om de data te importeren kun je vanuit de ViHealth app, binary bestanden downloaden of delen en deze vervolgens importeren in OSCAR via: gegevens > Importeer Viatom/ Wellue gegevens.
Let op dat de tijd op je telefoon (ook basis voor de tijd in de O2 Ring) gelijk loopt met de tijd in je CPAP apparaat, anders verschuiven de metingen t.o.v. van elkaar in OSCAR.
Tips zijn welkom!
Zijn er al andere forumleden die hier al ervaring mee hebben of handige tips? laat het dan weten.

Alvast bedankt!
ResMed AirCurve 10 VAuto | Modus: VAuto/ Max. IPAP: 14.0/ Min. EPAP: 10.0/ PS: 3.0| Masker: F&P Vitera | Initiële AHI: 90/u (36/u gemiddeld)