Voorbeeldbrief bij vermoeidheid vanwege OSAS/CSAS

1
Venlo 14-05-2013

Dhr X, geboren 00-00-00, is sinds bij ons bekend met OSAS, TIA’s etc. Een van zijn klachten is ernstige onbegrepen vermoeidheid. Zijn vermoeidheid is vaak zodanig dat hij er misselijk van is, tot braakneigingen toe indien hij onvoldoende rust neemt. Bekend is dat ernstige vermoeidheid wel degelijk invaliderend kan werken.
Naast de lichamelijke vermoeidheid ervaart Dhr. ook cognitieve vermoeidheid die grote problemen geeft. Dit uit zich in de volgende klachten:
- Problemen met het concentreren van de aandacht. Moeite om de aandacht vast te houden, moeite met opnemen van schriftelijke en mondelinge informatie en problemen met reproduceren van informatie.
- Geheugen problemen. Binnen enkele minuten weer dezelfde vraag stellen of niet weten of iets al gezegd of gedaan is.
- Problemen met schakelen in het denken en trager van begrip.
- Met lezen slecht kunnen concentreren en moeite met begrijpend lezen.
- Stress verergert de vermoeidheidsklachten aanzienlijk evenals drukte.
- Door de vermoeidheidsproblemen en de slechte concentratie moeite met het onderhouden van het werktempo.
- Dhr. kan niet alert reageren met autorijden.
- Snel over vermoeid raken bij geringe inspanning.

Het is raadzaam om de leefwijze aan de vermoeidheid en concentratie aan te passen. Herhaaldelijk over grenzen gaan heeft bij Dhr. een negatief effect. Jarenlange onbehandelde OSAS kan restschade berokkenen. Conditie opbouwen lukt vaak maar in geringe mate en dient onder goede begeleiding te gebeuren. Bij een behandeling die aanslaat is na ongeveer 3 jaar het eindresultaat behaald. Het advies is de leefwijze aan te passen aan de vermoeidheid.
- Gedoseerd werkzaamheden verrichten en voldoende rustmomenten inbouwen. De rustmomenten zijn moeilijk planbaar.
- Luisteren naar het lichaam en rusten wanneer nodig.
- Leren grenzen te herkennen en niet te overschrijden.
- Stress en stressvolle situaties vermijden daar deze een negatieve invloed hebben op de vermoeidheid.

Met collegiale groet,
Neuroloog of andere behandelend arts.

Re: Voorbeeld brief Vermoeidheid bij OSAS/CSAS

2
Het hoeft natuurlijk niet zo extreem te zijn als in de brief. Mocht iemand hulp nodig hebben dan ben ik bereid om te helpen. Met een brief waarin klachten goed omschreven worden of het maken van een functionele mogelijkheden lijst. Mochten jullie aanvullingen hebben of mogelijk een brief over totaal andere klachten, laat het me weten.

Groetjes, Thea

Re: Voorbeeld brief Vermoeidheid bij OSAS/CSAS

4
Dat denk ik ook Aart al is het maar om een arts inzicht te geven in de daadwerkelijke klachten. Ik krijg de ook veel verzoeken voor hulp bij de Functionele Mogelijkheden Lijst en we doen het steeds per mail. Dat werkt prima. Met mijn eigen patiënten deed ik het bij hen thuis maar dan gaat er veel meer tijd inzitten. Nu doe ik dat met hen ook per mail. Dan kan ik thuis ook rustig de juiste formulering bedenken die niet voor meerdere uitleg mogelijk is.

Groetjes, Thea

Re: Voorbeeld brief Vermoeidheid bij OSAS/CSAS

5
Ik heb deze brief in het kader van herkeuring bij het UWV voorgelegd aan mijn longarts, en ondanks dat hij het helemaal eens is met de inhoud, kan hij deze niet ondertekenen. Dit mag bijv. niet gebruikt worden bij een keuring van UWV, aangezien de longarts alleen op verzoek van keuringsarts medische informatie mag geven. Deze informatie moet dan ook alleen maar objectief verkregen informatie zijn, zoals bijv. de door de CPAP geregistreerde aantal ademstops. Aldus de longarts.
Overigens zal ik deze brief en de FML die Thea samen met mij heeft opgesteld wel gebruiken bij het gesprek met de verzekerings arts.
Want mijn ervaring is dat alles waar maar enige onduidelijkheid over kan bestaan, door het UWV positief richting UWV wordt uitgelegd, en nadelig voor de client.

Wat Thea mij aangaf is ontegenzeggelijk waar. Alles wat je zegt of schrijft, mag aan duidelijkheid niets te wensen overlaten.

Overigens nogmaals mijn hartelijke dank Thea voor je uitstekende medewerking. Ik hou jullie op de hoogte van het vervolg.

Groeten,
Theo

Re: Voorbeeld brief Vermoeidheid bij OSAS/CSAS

6
Hoi Theo

In principe hoeft de Keuringsarts zich van zo'n brief niets aan te trekken, dat klopt. Een behandelend arts mag alleen een diagnose stellen en de behandeling vaststellen en geen waardeoordeel geven.Toch ondertekenen onze artsen soortgelijke brieven met meer of minder effect. Overigens is het niet het verzoek van de Keuringsarts dat bepaald of medische informatie mag worden verstrekt. Die informatie mag alleen worden gegeven met schriftelijke toestemming van de patiënt en dient ook door de keuringsarts schriftelijk te worden aangevraagd.

De brief kan inderdaad zoals jij van plan bent, samen met de FML dienen als ondersteuning van je verhaal. Vaak is dat zo uitgebreid dat het of niet overkomt of je toch dingen anders vertelt dan je wilde en vaak thuis bedenkt wat je allemaal had willen zeggen. Een goed ingevulde FML is dan een must. Van mijn patiënten hoor ik vaker dat de arts die lijst zonder zelfs maar te kijken op een stapel legt. Als we dan de beoordeling doornemen blijkt de FML, vaak letterlijk, gebruikt te zijn.

Wat veel mensen ook niet weten is dat een arts je kan vragen om (als voorbeeld) te knielen, hurken etc. Alle lichamelijke activiteit waarvan jij weet dat het jou problemen geeft mag je weigeren.

Als laatste dit: Er zijn twee nieuwe ontwikkelingen opkomst:
1 De komst per 1 januari 2014 van de Participatiewet. D.w.z. zeggen dat:
• Mensen met een arbeidsbeperking maar resterend vermogen tot arbeid-loonvormend vermogen- in deze regeling terecht gaan komen.
• Geen instroom meer in de WSW.
• Geen toekenning Wajong .
2 De nieuwe Wajong.
• Alleen wanneer op het 17e jaar daadwerkelijk vaststaat dat er geen arbeid verricht kan worden, kan er een Wajong verstrekt worden.

Op papier klinkt het heel mooi maar ik hou mijn hart vast voor de praktijk. Een en ander betekent dat het 'keuringsklimaat' grimmiger wordt en het UWV voor mijn gevoel een duidelijke opdracht heeft. Er zullen vast beter links zijn maar het is laat en het was een leuke maar vermoeiende dag. Aanvullingen zijn van harte welkom.

Groetjes, Thea

Re: Voorbeeld brief Vermoeidheid bij OSAS/CSAS

8
Thea is wat minder actief momenteel vandaar mijn antwoord, dit is voor de bedrijfsarts.
In principe gaat het je werkgever niet aan wat je hebt (privacy), die hoort dat uit de terugkoppeling van de bedrijfsarts.

Groeten, Bram
Life is not measured by the number of breaths we take, but by the moments that take our breath away. - Hilary Cooper